Absolwenci SGH zwycięzcami Konkursu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

grafika ze strony konkursu GUS (https://konkursnaprace.stat.gov.pl/form)

28 stycznia 2022 r. rozstrzygnięto Konkurs Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki obronioną w roku akademickim 2019/2020. Wśród laureatów konkursu znalazło się dwóch naszych absolwentów: dr Krzysztof Czaderny i dr Aleksandra Pawłowska.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął dr Krzysztof Czaderny za pracę doktorską „Uwarunkowania deprywacji ekonomicznej. Analiza z wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Adama Szulca, prof. SGH.
 
Trzecie miejsce w konkursie zajęła dr Aleksandra Pawłowska za pracę doktorską „Dekompozycja dochodów gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu metody kontrfaktycznej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Rembisza i dr Agaty Sielskiej.

Więcej informacji