Insight (364) 2021

Z satysfakcją polecam Czytelnikom nowy numer „Gazety SGH Insight”. To już czwarta edycja czasopisma wydawanego na przełomie kolejnych lat, w formule zbioru eksperckich wypowiedzi, analiz i prognoz dla kluczowych obszarów rynku oraz życia społeczno-gospodarczego, zajmujących jednocześnie bardzo ważne miejsce w działalności badawczej i dydaktycznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jak zazwyczaj, zwróciliśmy się do przedstawicieli kadry akademickiej uczelni, aby zechcieli podzielić się opiniami o tych procesach i zdarzeniach z 2021 r., których konsekwencje będą znaczące w najbliższej przyszłości. Pandemia w istotny sposób przeorientowała dotychczasowe modele biznesowe i wyznaczyła nowe tory dla kluczowych procesów społeczno-gospodarczych na świecie. Wkraczamy w zupełnie nową rzeczywistość (miejmy nadzieję – już postpandemiczną), która wiąże się z trwałą zmianą otoczenia, w jakim przyszło funkcjonować zarówno jednostkom, jak i przedsiębiorstwom czy instytucjom publicznym. Zgromadzonym analizom nadaliśmy formę jak najbardziej przystępną dla każdego Czytelnika – tego, który nie tylko oczekuje pogłębionych i udokumentowanych wyników badań, ale także pragnie uzyskać w podstawowym zakresie kluczową wiedzę na temat mechanizmów globalnego rynku i procesów na nim zachodzących.

Wydawanie eksperckiego numeru „Gazety SGH” jest konsekwencją otwartości uczelni na otoczenie i chęci budowania z nim ścisłych relacji, a więc wynika z najważniejszych wartości, którymi się kierujemy.
Wiedzę teoretyczną i praktyczne eksperckie doświadczenia naszej kadry akademickiej staramy się spopularyzować w możliwie najszerszym zakresie. Zachęcam więc do nadsyłania polemik i komentarzy, a także proszę o artykułowanie pod naszym adresem konkretnych oczekiwań dotyczących tworzenia następnych wydań. Będzie to dla nas niezwykle cenny materiał do oceny dotychczasowej pracy, a zarazem ważny czynnik mobilizujący do starań o możliwie najlepszy merytoryczny kształt kolejnych publikacji. Serdecznie zapraszam do lektury oraz współtworzenia pisma w następnych latach.

dr Marcin Dąbrowski

Gazeta SGH Insight 2021
Insight (364) 2021