Wydarzenia

Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19 – konferencja naukowa z okazji 50-lecia IRG SGH

Konferencja
Data wydarzenia:

Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH zaprasza do zgłaszania referatów i uczestniczenia w konferencji naukowej z okazji 50-lecia swojej działalności. Konferencja „Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19” odbędzie się 13 i 14 października 2022 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

REFERATY
Referat może zostać opracowany w językach polskim lub angielskim. Organizator oferuje możliwość opublikowania referatu, o ile zostanie on zaaprobowany przez radę programową, w recenzowanej monografii naukowej.

TEMATYKA REFERATÓW

  • koniunktura w gospodarce, koniunktura w sektorach
  • monitorowanie i prognozowanie koniunktury w Polsce
  • metody i narzędzia monitorowania procesów gospodarczych
  • znaczenie badań koniunktury dla podmiotów gospodarczych
  • gospodarka światowa po pandemii
  • koniunktura gospodarcza w obliczu wyzwań geopolitycznych

TERMINY

  • 30 czerwca 2022 r. – przesłanie tytułu i streszczenia referatu.
  • 31 lipca 2022 r. – akceptacja zgłoszenia przez radę programową.
  • 15 września 2022 r. – przesłanie pełnego tekstu referatu.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji bez referatu (przewidziane uczestnictwo w formie hybrydowej).

 

Lokalizacja
hybrydowo
Organizator
Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH