„Zarządzanie w ochronie zdrowia” – SGH i WUM uruchamiają wspólny kierunek studiów

Osoby uczestniczące podczas podpisania listu intencyjnego

Rektorzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podpisali 5 maja list intencyjny w sprawie utworzenia wspólnego kierunku studiów magisterskich „Zarządzanie w ochronie zdrowia”. Pierwsi studenci podejmą na nim studia w semestrze letnim 2023/2024 roku. Ukończą je po dwóch latach jako menedżerzy systemu zdrowia.

„Nawiązując do umowy o współpracy z 12 grudnia 2014 roku zawartej przez obie uczelnie i zważywszy na wspólny cel, jakim jest kształcenie kadr kierowniczych w sektorze ochrony zdrowia na najwyższym światowym poziomie, strony postanawiają o przygotowaniu programu kształcenia i opracowaniu warunków organizacyjnych oraz regulacji prawnych umożliwiających ustanowienie czterosemestralnych studiów magisterskich pod nazwą +Zarządzanie w ochronie zdrowia+, jako studiów wspólnych prowadzonych na podstawie art. 60 PSWiN” – czytamy w liście intencyjnym władz obu uczelni.

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami corocznie na kierunek będzie przyjmowanych 60 studentów. Program ma na celu wyposażenie słuchaczy w szeroką wiedzę na temat funkcjonowania sektora ochrony zdrowia oraz gruntowne zaznajomienie ich z nowoczesnymi metodami i koncepcjami w sferze zarządzania. Absolwenci uzyskają kompetencje miękkie niezbędne menedżerom działającym w sektorze usług zdrowotnych – podkreślają inicjatorzy nowego kierunku studiów. W programie studiów przewidziano wykłady i zajęcia z zakresu ekonomii oraz prawa.

Jak podkreślił w rozmowie z „Gazetą SGH” (online) dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski, „decyzja o uruchomieniu wspólnego nowego kierunku – realizowanego przez dwie wyjątkowe uczelnie: Szkołę Główną Handlową w Warszawie, która swą wyjątkowość czerpie z kompetencji w zakresie nauk o zarządzaniu i edukacji biznesowej oraz wielkiego prestiżu, jakim SGH się cieszy od dziesiątków lat oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, będący największą uczelnią medyczną w kraju i kuźnią medycznych elit – oznacza połączenie doświadczeń z dwóch kluczowych obszarów”. Jest to – jak zaznaczył –  „doskonała wiadomość dla obu uczelni, które pokazują, że można świetnie rozwijać się stawiając na współpracę, a nie na konkurencję”.

„Zarazem jest to fantastyczna wiadomość dla naszych przyszłych studentów, którzy znajdują zupełnie w Polsce wyjątkowe miejsce do studiowania. A sektor ochrony zdrowia jest tak wielkim udziałowcem PKB, że specjaliści, którzy ukończą studia na naszym kierunku niewątpliwie nie będą narzekać na brak zainteresowania ze strony rynku pracy” – dodał prof. Gujski.

Studia będą trwać cztery semestry, są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich. Dyscypliną wiodącą  będą nauki o zarządzaniu i jakości. Drugą dyscypliną będą nauki o zdrowiu.

„Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od lat jest liderem, kuźnią kadr menedżerskich najwyższej jakości. Pandemia COVID-19 unaoczniła konieczność wzmocnienia potencjału zarządczego w sektorze ochrony zdrowia. Potwierdzają to zarówno decydenci: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i świadczeniodawcy oraz firmy farmaceutyczne. Utworzenie nowego kierunku doskonale wpisuje się w podejmowane prace naukowo-badawcze SGH” – oceniła dr ha. Barbara Więckowska, prof. SGH z Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH, autorka szeregu publikacji z zakresu prywatnych i publicznych ubezpieczeń zdrowotnych, uprzednio – wieloletnia dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. „Nasi wykładowcy blisko współpracują z praktyką, rozumiejąc, że rynek ochrony zdrowia ma bardzo specyficzne uwarunkowania. Łącząc kompetencje SGH i WUM możemy zaoferować studentom zdobycie unikatowej wiedzy i umiejętności. Dzięki nim będą oni cennym zasobem kadrowym na tym rynku” – dodała.

Na to, jakie kompetencje zdobędą absolwenci nowego kierunku, zwróciła uwagę specjalistka w zakresie rachunkowości zarządczej dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, profesor w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH. „Posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie technik zarządczych niezbędnych do pracy na stanowiskach kierowniczych w placówkach ochrony zdrowia, urzędach administracji lokalnej i centralnej, jak również w koncernach farmaceutycznych czy zakładach ubezpieczeń w kraju jak i zagranicą” – powiedziała.

Wkład Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie będzie tym cenniejszy, jak podkreśliła prof. Raulinajtys-Grzybek, że „dzięki znajomości nowoczesnych technik zarządzania (wykorzystujących m.in. big data i AI), a także rozumieniu, jak funkcjonuje sektor ochrony zdrowia, absolwenci będą mogli rozwijać karierę zawodową nie tylko w polskim sektorze ochrony zdrowia, ale również sprostać konkurencji na międzynarodowym rynku pracy”.