Sukces pisany współpracą franczyzową 

zdjęcie kolorowe. W centralnym punkcie fotogrgrafii kobiecie ręce trzymające tablet, na którego wyświetlaczu widać grafikę z napisem franczaiz. Kobieta siedzi przy biurku, nad notesem. Obok notesu stoi kwiatek.

Franczyza to popularny sposób na biznes. Polski rynek był i jest atrakcyjny dla wzrostu systemów franczyzowych, głównie z powodu dużego potencjału rozwoju, czyli znacznej liczby mikro i małych przedsiębiorstw stanowiących bazę potencjalnych franczyzobiorców poszukujących możliwości rozwoju, a także rosnącego popytu na dobra konsumpcyjne i usługi biznesowe, zwłaszcza charakteryzujące się określoną jakością i standaryzacją oferty. 

W ostatnim czasie toczy się medialna debata ekspertów i przedsiębiorców o uwarunkowaniach prawnych funkcjonowania franczyzy w Polsce. Uczestnicząc w trwających pracach Zespołu ds. Franczyzy przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców nad pierwszym Kodeksem Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy, dostrzegam ogrom uwarunkowań i wyzwań, w jakim funkcjonują w Polsce zarówno franczyzobiorcy, jak i franczyzodawcy. Kodeks jest pierwszym dokumentem określającym zasady działania systemów franczyzowych w Polsce, stanowiącym ważny element samoregulacyjny zaakceptowany zarówno przez franczyzodawców, jak i przez franczyzobiorców. 

Złożoność czynników i barier rozwoju na polskim rynku, a także niedostateczny poziom wiedzy sprawiają, że w przestrzeni medialnej pojawiają się różne informacje, które często zaburzają obraz franczyzy, będącej w założeniach atrakcyjnym modelem biznesu zarówno dla dawców jak i biorców tego systemu. Aby franczyza spełniła swoje zadanie, powinna być budowana i rozwijana w oparciu o sprawdzone strategie i modele operacyjne, a także polegać na współpracy stron.  

Franczyzowy model rozwoju to atrakcyjna koncepcja dla przedsiębiorców z rynkowym doświadczeniem, którzy dysponują sprawdzonym know-how, rozpoznawalną marką i szukają sposobów na powiększenie udziałów rynkowych i sieci sprzedaży. Unikalnej wiedzy o prowadzeniu firmy można nadać postać licencji franczyzowej i sprzedać ją przedsiębiorcom, którzy wykorzystają ją do otwarcia własnych biznesów. Franczyzobiorcy zyskają w ten sposób, przy ograniczonym ryzyku, szansę wejścia na rynek, jakie zapewnia sprawdzony model biznesowy dawcy licencji. Franczyzodawca natomiast zyska prężnych partnerów, którzy, działając na własny rachunek, zapewnią mu możliwość dotarcia do nowych klientów i  dodatkowy strumień przychodów. Budowa sieci i wykorzystanie franczyzy w rozwoju przedsiębiorstwa jest strategią pozwalającą odnieść sukces rynkowy. 

Studia podyplomowe Zarządzanie Franczyzą

Bardzo istotne znaczenie ma także zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, jak budowanie efektywnych systemów franczyzowych, strategiczne zarządzanie rozwojem czy funkcjonowanie w systemie franczyzowym. Osiągnięcie tego jest możliwe poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i innych formach edukacyjnych, m.in. w pierwszych w Polsce studiach podyplomowych, dotyczących w 100% tematyki franczyzy Zarządzanie Franczyzą, realizowanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod patronatem Polskiej Organizacji Franczyzodawców, Polskiej Izby Handlu i Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców. Wykładowcami są eksperci z wieloletnim doświadczeniem franczyzowym i praktycy biznesu. Rekrutacja na pierwszą edycję studiów właśnie trwa: https://ssl-oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/zarzadzanie-franczyza/Strony/default.aspx 

Udział w tych studiach przyczyni się do zdobycia i popularyzacji wiedzy o franczyzie oraz umiejętności praktycznych w zarządzaniu tym modelem biznesu.