Porozumienie między SGH i Polskim Komitetem Olimpijskim

dwóch mężczyzn stoi na tle ścianki z nazwami SGH i PKOl

29 kwietnia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zawarła porozumienie z Polskim Komitetem Olimpijskim (PKOl) w zakresie zacieśniania współpracy między środowiskiem akademickim i olimpijskim w obszarze zarządzania.
Umowę podpisali w Centrum Olimpijskim w warszawie rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH i prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

Strony porozumienia ustaliły m.in. współpracę w stworzeniu bloku dydaktycznego dotyczącego zarządzania w obszarze Ruchu Olimpijskiego na podyplomowych studiach zarządzania w sporcie SGH, promocję wśród Polskich Związków Sportowych oraz pozostałych członków PKOl w obszarze doskonalenia procesów zarządzania sportem, a także współpracę na rzecz rozwoju dwutorowej kariery zawodniczej oraz innych programów przeznaczonych dla edukacji olimpijczyków.

dwóch mężczyzn siedzi przy stole po podpisaniu umowy

Umowa obejmuje również dystrybucję oferty studiów SGH wśród olimpijczyków, członków kadr narodowych, a także wśród przedstawicieli Polskich Związków Sportowych oraz pozostałych członków PKOl, współpracę w pozyskaniu wykładowców, ekspertów, gości specjalnych – członków Komisji Problemowych PKOl, Polskiej Akademii Olimpijskiej, medalistów i olimpijczyków oraz wzajemne działania promocyjne i informacyjne dotyczące podjętych obszarów współpracy.
Porozumienie weszło w życie z dniem podpisania.