Kancelaria Dentons dołączyła do Klubu Partnerów SGH

grupa osób stoi w gabinecie po zawarciu umowy; jedna z osób trzyma mosięzną tabliczkę z nazwą firmy

10 marca 2023 r. kancelaria Dentons, największa na świecie firma prawnicza, dołączyła do Klubu Partnerów SGH. Warszawskie biuro Dentons, które jest też największą i najczęściej nagradzaną kancelarią w Polsce, będzie umacniało swoją markę wśród studentów i absolwentów SGH w związku z prowadzonymi przez nią działaniami rekrutacyjnymi.

Współpraca w ramach Klubu Partnerów SGH to zobowiązanie efektywniejszego wykorzystania posiadanych przez SGH i członków Klubu Partnerów SGH zasobów i potencjału poprzez łączenie dorobku nauki i edukacji z doświadczeniami praktyki gospodarczej.

Dzięki współpracy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uzyska dostęp do uznanych na rynku ekspertek i ekspertów kancelarii Dentons, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną na rzecz uczelni. To szansa na wymianę wiedzy i budowę sieci kontaktów także dla studentek i studentów oraz absolwentek i absolwentów SGH, którzy często swoją wiedzę ekonomiczną rozwijają na studiach prawniczych lub też podejmują studia ekonomiczne jako uzupełnienie dotychczasowej ścieżki prawniczej.

„Bardzo cenimy kompetencje i zaangażowanie kancelarii w ramach dotychczasowej współpracy. Eksperci Dentons pomagali nam m.in. w niezwykle złożonych negocjacjach zmierzających do zawarcia międzynarodowej umowy kredytowej na naszą inwestycję przy ul. Batorego. Zacieśnienie współpracy poprzez przystąpienie kancelarii do Klubu Partnerów SGH umożliwi dalsze wspieranie naszej uczelni w sprawach wymagających szczególnych kompetencji i specjalizacji. Dentons zaangażowanie w sprawy uczelni traktuje jako inwestycję społeczną i za to serdecznie dziękujemy” – powiedział kanclerz SGH dr Marcin Dąbrowski.

trzech mężczyzn stoi w gabinecie; jedenz nich trzyma w ręku mosiężną tabliczkę z nazwą firmy

„Cieszymy się, że to właśnie Dentons jest pierwszą kancelarią, która dołączyła do Klubu Partnerów SGH. Ta współpraca może wydawać się nieoczywista, ale od lat inspirujemy zmianę tradycyjnego postrzegania zawodów prawniczych, które dziś muszą łączyć w sobie kompetencje z różnych dziedzin, często wykraczających poza wiedzę prawniczą – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający warszawskiego biura Dentons. – Ta strategiczna współpraca przyniesie korzyści środowisku akademickiemu, ale i nas otwiera na nowe możliwości pozyskiwania najlepszych talentów także spoza środowiska stricte prawniczego. Razem możemy lepiej rozumieć rynek i wspierać młode pokolenie”.

Warszawskie biuro kancelarii Dentons jest największą firmą prawniczą w Polsce. Działający od ponad 30 lat zespół ponad 230 prawniczek i prawników oraz konsultantek i konsultantów dysponuje unikalnym doświadczeniem w obsłudze największych i najbardziej złożonych transakcji, projektów i sporów. Dentons jest najczęściej nagradzaną firmą prawniczą na polskim rynku, plasując się wysoko zarówno w międzynarodowych rankingach, takich jak Chambers Global, Chambers Europe czy Legal 500, jak i zestawieniach krajowych. W badaniu „Studenci prawa w Polsce”, organizowanym przez ELSA Poland pod auspicjami Krajowej Izby Radców Prawnych, kancelaria Dentons została wskazana jako najbardziej pożądane miejsce pracy i druga najbardziej rozpoznawalna firma prawnicza w naszym kraju.

Ideą Klubu Partnerów SGH jest współpraca dla rozwoju. Członkiem tego prestiżowego gremium może być firma, która: posiada stabilną pozycję i uznaną renomę na rynku; wspiera instytucje edukacyjne i pozostaje w zgodzie z ich misją; jest zdolna do kompetentnego konfrontowania potrzeb gospodarki z profilem kształcenia uczelni i sylwetką zawodową jej absolwentów; jako pracodawca aktywnie wspiera rozwój zawodowy pracowników, a w swej działalności kieruje się zasadami etyki biznesu.

Porozumienie o Partnerstwie dla Rozwoju SGH, zawarte z kancelarią Dentons, weszło w życie z dniem podpisania.

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ówczesnej rektor Janiny Jóźwiak. Wszyscy członkowie Klubu razem i każdy osobno, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH w minimum czterech obszarach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne.