Warsaw Course Week

Warsaw Course Week

Druga edycja programu Central Europe Connect.

Central Europe Connect to nowy program trójstronnej współpracy dydaktycznej między Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Vienna University of Economics and Business (WU) w Austrii i University of Economics in Bratislava (UEBA) na Słowacji. Program adresowany jest do studentów studiów licencjackich zainteresowanych tematyką biznesu w Europie Środkowej. Składają się na niego trzy tygodniowe bloki przedmiotowe, z których każdy odbywa się na innej uczelni partnerskiej. Każdego roku przeprowadzane są dwie edycje programu: wiosenna i jesienna.

Polska część jesiennej edycji, CEC Warsaw Course Week, organizowana przez SGH, odbyła się w dniach 20–26 października 2019 r. Czterdziestu studentów studiów licencjackich trzech uczelni uczestniczyło w bloku zajęć prof. Tomasza Sikory „Marketing Resources and Consumer Behavior in Central Europe”, podzielonym na część wykładową oraz praktyczną – w czasie tej drugiej studenci pracowali w kilkuosobowych międzykulturowych grupach projektowych. Rezultatem tej pracy były prezentacje, przedstawiane na koniec Warsaw Course Week.

Nieodłącznym punktem każdej części tygodniowego programu jest wizyta w firmie lub instytucji. Tym razem wizytowano Giełdę Papierów Wartościowych – studenci zapoznali się z historią oraz działaniami GPW.

Atrakcją pobytu w Warszawie dla uczestników programu CEC było, oprócz wycieczki po stolicy, zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego z interesującym nakreśleniem historii i przemian politycznych w Polsce oraz możliwość uczestniczenia w spotkaniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Na spotkaniu studentów powitał przewodniczący Rady, prorektor ds. nauki i zarządzania SGH, dr hab. Piotr Wachowiak.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się również spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem poświęcone nieudanym przemianom po wolnych wyborach w krajach Europy Środkowo-Wschodniej pt. „Bad transitions after free elections”, zakończone ożywioną dyskusją.
Pierwsze lody pomiędzy studentami zostały przełamane na powitalnej kolacji, natomiast na warsztatach integracyjnych poprowadzonych przez dr. hab. Rafała Kasprzaka zawarto znajomości i pojawiła się chęć współpracy.

Po zakończeniu edycji programu Central Europe Connect każdy student otrzymał certyfikat wystawiony wspólnie przez trzy uczelnie. Kolejna edycja programu uruchomiona zostanie wiosną 2020 r.