„From Virus to Vitamin” – inicjatywa prof. Paul'a Dembińskiego, dhc SGH

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/statystyka-wplywu-finansowego_8147513.htm

Inicjatywa prof. Paul’a Dembińskiego „From Virus to Vitamin” to propozycja cyklicznych prezentacji opinii ekspertów z różnych dziedzin, które doskonale wpisują się w aktualny, interdyscyplinarny charakter rozważań dotyczących przyszłości.

Obecny czas to czas odpoczynku dla Ziemi, a dla nas – ludzi, doskonała okazja, aby zwrócić się w kierunku uniwersalnego systemu wartości, który określa nasze wspólne „bycie” na tej planecie. To również czas popytu, nie tyle na dobra materialne, co na dobro rzadkie, jakim jest „prawda”, na dobro w postaci bliskości przyjaciół i możliwości dotykania przyrody. To czas, który uświadamia dobitnie globalną potrzebę szukania równowagi pomiędzy popytem wynikającym z potrzeb zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi rozproszonych po całym świecie i dynamiką rozproszonej maszyny gospodarczej.

Niewątpliwie kotwicą dla wszystkich dalszych działań może być idea zrównoważonego rozwoju, ale tylko wówczas, gdy jej realizacja zostanie zsynchronizowana globalnie i w międzynarodowej zgodzie. Dziś – dla gospodarek – pierwszoplanowo wymaga to wypracowania konsensusu, co do rozumienia pojęcia „wartości ekonomicznej”, ono bowiem stanowi koło zamachowe dla biznesu, a tym czasem ta wartość jest ciągle niedookreślona i nadużywana.  

Już wkrótce przyszłość pokaże, jakie lekcje wyciągnęliśmy z doświadczenia zafundowanego nam przez COVID-19. Będziemy mogli też obserwować, czy nastąpi zwarcie naukowych szeregów i wspólny, interdyscyplinarny (a nie tylko na własnym naukowym podwórku) wysiłek, podjęty w celu ustalenia tego, co dla prowadzenia działalności gospodarczej w „pocovidowej” rzeczywistości będzie kluczowe.

W nurt konieczności interdyscyplinarnego myślenia o przyszłości, bardzo dobrze wpisuje się inicjatywa „From Virus to Vitamin”. Jest to cotygodniowa prezentacja syntetycznych wypowiedzi ekspertów z różnych dziedzin, które formułowane są wokół przewodniego wątku, ustalonego dla danego tygodnia. Spiritus movens tej inicjatywy są prof. Paul Dembiński, doctor honoris causa SGH oraz Virgile Perret. Obaj reprezentują tu The Observatoire de la Finance, tj. Instytut, którego misją jest prowadzenie analiz aktualnych sytuacji i zachęcanie do podejmowania działań służących wspólnemu dobru. 

Różnorodność spojrzeń na dane zagadnienie daje wyobrażenie o niepewności i wyzwaniach, z którymi świat musi się szybko zmierzyć, abyśmy mogli myśleć o przyszłości. Warto się im na bieżąco przyglądać.

Observatoire de la Finance

“What principles should guide us in striking the balance between « lives and livelihoods »? Or put differently, between health and GDP?”