Staff Training Week

W dniach 23–27 października CPM gościło przedstawicieli uczelni partnerskich SGH w ramach tygodnia szkoleniowego programu Erasmus+ KA107.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był ogólnemu zapoznaniu naszych gości z SGH. Uczestnicy szkolenia zostali powitani przez prorektora ds. współpracy z zagranicą prof. SGH dr. hab. Jacka Prokopa oraz dyrektor CPM Elżbietę Fonberg-Stokłuską. Następnie goście przedstawiali prezentacje o swoich uczelniach, odbyli wycieczkę po kampusie SGH, a na koniec wzięli udział we wspólnej kolacji powitalnej, podczas której mogli się zapoznać ze smakami kuchni polskiej.

W drugim dniu szkolenia zorganizowano prezentacje poprowadzone przez przedstawicieli różnych jednostek SGH. Omawiano m.in. zagadnienia dotyczące edukacji młodzieży, e-learningu i szkoły letniej (Centrum Otwartej Edukacji), współpracy z biznesem (Centrum Współpracy z Biznesem), obsługi studentów przyjeżdżających do SGH i studentów SGH wyjeżdżających w ramach programów wymian, programów podwójnego i wspólnego dyplomu (Centrum Programów Międzynarodowych).

Szkolący się goście mieli również możliwość uczestniczyć w wykładzie pt. Corporate Governance wygłoszonym przez prof. SGH dr hab. Marię Aluchnę oraz wziąć udział w pieszym zwiedzaniu Warszawy.

Trzeciego dnia omawiano m.in. programy MBA, działalność badawczą SGH (zarówno ze strony obsługi administracyjnej, jak i z punktu widzenia pracownika naukowego) czy program Erasmus+ KA107. Tego dnia zorganizowano także indywidualne spotkania ze studentami wyjeżdżającymi do uczelni partnerskich SGH, ze studentami z tych uczelni obecnie przebywającymi w Warszawie, a także z przedstawicielami wskazanych przez uczestników szkolenia jednostek.

Uczestnicy szkolenia wzięli udział w wykładzie poświęconym historii i kulturze Polski przygotowanym przez Małgorzatę Nowicką z CPM. Wykład był doskonałym wprowadzeniem do całodniowej wycieczki do Gdańska, która odbyła się czwartego dnia. W trakcie wizyty w Gdańsku grupa zwiedziła m.in. Europejskie Centrum Solidarności, Stare Miasto i oglądała pokaz szlifowania bursztynów.

Piątek był ostatnim dniem szkolenia, podczas którego oprócz prezentacji Działu Promocji i Rekrutacji, organizacji studenckich: Erasmus Student Network SGH i SKN Spraw Zagranicznych odbyła się dyskusja na temat możliwych form współpracy pomiędzy naszymi uczelniami. W rozmowie wzięli udział przedstawiciele władz SGH – prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. SGH dr hab. Jacek Prokop oraz prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski.

Na zakończenie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów uczestnictwa. Uczestnicy szkolenia w ankietach deklarowali, że są bardzo zadowoleni z różnorodności programu, wielorakości zaproponowanych zajęć i zdecydowanie polecają uczestnictwo w szkoleniu w SGH.

Tydzień szkoleniowy był nie tylko doskonałą okazją dla gości SGH do poszerzenia wiedzy na temat naszej uczelni, ale też pozwolił pracownikom SGH na zdobycie wiedzy o uczelniach partnerskich oraz umożliwił nawiązanie kontaktów zagranicznych. Według niektórych uczestników szkolenia było to ich najlepsze doświadczenie w życiu.

W szkoleniu brali udział przedstawiciele uczelni partnerskich SGH:

  • Peking University HSBC Business School (Chiny)
  • The American University in Cairo (Egipt)
  • Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia)
  • National Taiwan University (Tajwan)
  • Belarusian State University (Białoruś)
  • Chulalongkorn University (Tajlandia)
  • Saint-Petersburg State University of Economics (Rosja)
  • Armenian State University of Economics (Armenia)
  • Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia)

Tydzień szkoleniowy został zorganizowany ze środków projektu Erasmus+ KA107 2016, a kolejne szkolenie planowane jest na maj/czerwiec 2018 r.