Lektorzy SGH z PO WERem

Kursy podnoszącego kompetencje z metodyki nauczania języków obcych nauczycieli akademickich.

Nauczyciele Centrum Nauki Języków Obcych SGH z Zespołu Języka Angielskiego oraz Zespołu Języka Niemieckiego uczestniczyli w szkoleniach „Teacher Trainer Development” (w Cambridge, w Wielkiej Brytanii) oraz „Methodentraining intensiv Deutsch als Fremdsprache” (w Düsseldorfie, w Niemczech). Kursy odbyły się w semestrze letnim w ramach projektu „Wykładowcy SGH z PO WERem” podnoszącego kompetencje z metodyki nauczania języków obcych nauczycieli akademickich.

Cambridge

Anglistki brały udział w szkoleniu „Teaching Business English with New Technology”, które prowadził Pete Sharma – uznany trener, nauczyciel i współautor podręczników dotyczących nauczania Business English oraz zagadnień związanych z użyciem technologii i urządzeń mobilnych w nauczaniu.

Program kursu obejmował kluczowe dla nauczania Business English zagadnienia, w tym blended learning, czyli mieszaną metodę kształcenia, znaną także pod nazwą kształcenia zintegrowanego bądź hybrydowego, która polega na łączeniu tradycyjnego modelu nauczania z formami elektronicznymi. Przeanalizowano m.in. sposoby wykorzystania mediów społecznościowych oraz blogów w nauczaniu języka obcego, a także to, jak prawidłowo tworzyć studium przypadku, omówiono narzędzia mobilne i aplikacje pomagające w lepszej akwizycji języka obcego oraz ich zastosowania w nauczaniu Business English. Była to także okazja do sprawdzenia walorów wideokonferencji w kontaktach nauczyciel – uczeń i spotkań z nauczycielem w wirtualnym świecie.

Lektorki SGH pogłębiły wiedzę o metodzie flipped classroom, czyli tzw. odwróconej klasy, która to metoda zakłada zmianę kolejności wprowadzania nowego materiału na zajęciach, co pozwala na szybszą akwizycję języka obcego. Zastanawiały się również nad przyszłością nauczania Business English, a także miały okazję spróbować podróży po wirtualnym świecie (ang. virtual reality – VR) i w rzeczywistości rozszerzonej (ang. augmented reality – AR). Na koniec kursu każda uczestniczka przedstawiła autorską prezentację dotyczącą jednego z wybranych aspektów odbytego szkolenia.

Düsseldorf

Celem kursu, który się odbył w Institut für Internationale Kommunikation i miał częściowo charakter workshopu, było pogłębienie wiedzy z dziedziny metodyki nauczania języka niemieckiego jako języka obcego, ze szczególnym naciskiem na „Wirtschaftsdeutsch” i z uwzględnieniem nowych technik nauczania. Lektorki miały możliwość zaznajomienia się z metodą pracy na bazie scenariusza przygotowanego przez prowadzącego, a realizowanego przez studentów oraz stworzenia i wypróbowania własnych scenariuszy. Była sposobność do nagrywania prezentowanych dialogów i poznania, jak można poprawić ich jakość czy skorygować długość przy użyciu aplikacji komputerowej Audacity służącej do pracy z plikami mp3.

Lektorki pracowały z tabletami, aplikacjami Web. 2.0 pozwalającymi stosować i tworzyć samemu wiele atrakcyjnych zadań dla studentów, m.in. quizy, filmy wideo, gry. Za narzędzie podnoszące efektywność zajęć językowych uznały tablicę interaktywną. Miały możliwość uczestniczenia w prezentacji podręcznika DaF im Unternehmen stanowiącego nową ofertę w nauczaniu języka biznesu.

Warsztatowe zajęcia związane ze stylami kierowania w przedsiębiorstwie pozwoliły zidentyfikować trudne sytuacje w relacji wykładowca – student i próbować im zaradzić, a w części dotyczącej procesu ubiegania się o pracę uzyskać odpowiedzi na pytania, jak najlepiej przygotować studentów do procesu rekrutacyjnego. Bezcenne było nawiązanie kontaktów z wykładowcami i trenerami ze strony niemieckiej oraz możliwość wymiany doświadczeń w środowisku międzynarodowym.

Pozostaje mieć nadzieję, że podobne inicjatywy będą podejmowane w przyszłości i będą służyły dalszemu rozwojowi kadry akademickiej SGH, a przebyte szkolenia pozwolą na wdrożenie nowych metod i tym samym umożliwią jeszcze efektywniejszy proces nauczania języków obcych w naszej uczelni.