KNU – Visiting Scholar Program

Na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku brałam udział w programie Visiting Scholar Program 2017 na Kyungpook National University w Daegu (Korea Południowa). W ramach programu odbyła się szkoła letnia – KNU 2017 Global Summer School. Celem wyjazdu było nauczanie w środowisku akademickim, poznanie aspektów kulturowych oraz nawiązanie kontaktów zawodowych i wymiana doświadczeń. W czasie pobytu na KNU zaprezentowałam też ofertę SGH i przedstawiałam koreańskim studentom możliwość kształcenia się w SGH w ramach programu podwójnego dyplomu.

Do udziału w programie zgłosiło się kilkudziesięciu wykładowców z całego świata – zostało wybranych 15 ofert, m.in. moja propozycja kursu Business Communication and Writing Skills, do którego opracowałam sylabus, wyznaczyłam cele edukacyjne oraz przedstawiłam instrumenty realizacji tych celów i sposoby ewaluacji. Kurs miał charakter interaktywny i obejmował 45 godzin zajęć (3 credits), a językiem wykładowym był angielski. Szczegółowy program kursu (można go znaleźć na stronie KNU) zawierał zagadnienia pracy w zespołach wielokulturowych i efektywnego budowania zespołów, różnorodności kulturowej w komunikacji w środowisku biznesowym oraz rozwoju kompetencji interkulturowej. Na zajęciach omawiałam następujące tematy: skuteczne prezentacje w kontekście interkulturowości, negocjacje handlowe, telefonowanie, nieformalna komunikacja w środowisku pracy. Integralną częścią kursu było przedstawienie i efektywne zastosowanie narzędzi skutecznej korespondencji handlowej, z uwzględnieniem umiejętności pisania raportów biznesowych, komunikacji elektronicznej, rutynowej korespondencji handlowej, tj. składania zamówień, zapytań ofertowych, odpowiedzi na zapytania ofertowe, jak również dokumentacji w obszarze finansowym (wystawianie faktur, dokonywanie i rozliczanie płatności oraz składanie zażaleń i odpowiedzi na zażalenia).

W ramach KNU Visiting Scholar Program mogliśmy się zapoznać z elementami kultury i gospodarki Korei Południowej. Zwiedziliśmy m.in. miejsce założenia firmy Samsung w Daegu, największą fabrykę samochodów koncernu Hyundai Motor Company w Ulsan nad Morzem Japońskim oraz Busan – największe miasto portowe Korei Południowej nad Morzem Japońskim. Braliśmy udział w lekcji języka koreańskiego, wysłuchaliśmy koncertu muzyki koreańskiej, zapoznaliśmy się z koreańską kinematografią, a także uczestniczyliśmy w lekcji tradycyjnego gotowania zgodnie z żywiołami natury i w ceremonii picia herbaty. Istotnym elementem poznawania kultury Korei było spotkanie zorganizowane w Instytucie Badawczym w Daegu, gdzie m.in. przymierzaliśmy tradycyjne szaty koreańskie – hanbok, poznawaliśmy historię kraju i zwyczaje panujące w Korei.

W ramach pobytu zaproszono mnie również do jury konkursu Poland – Korea: Student Presentation Competition pod patronatem Kyungpook National University i Ambasady RP w Seulu. Konkurs dotyczył przedstawienia relacji polsko-koreańskich w wymiarze historycznym, politycznym i gospodarczym, został zorganizowany dla studentów KNU i odbywał się na kampusie uczelni. Nagrodą był m.in. bilet lotniczy na trasie Seul – Warszawa ufundowany przez PLL LOT.

Udział w Visiting Scholar Program KNU był dla mnie jednym z najbardziej inspirujących doświadczeń zawodowych. Tym goręcej zachęcam wszystkich studentów SGH do zainteresowania się ofertą programu podwójnego dyplomu SGH – KNU na poziomie studiów licencjackich lub do aplikowania do programu KNU Global Summer School. Wyjazd do KNU to doskonała okazja, by zdobyć wiedzę oraz zapoznać się z kulturą Korei Południowej.

Studentów zainteresowanych programem podwójnego dyplomu z KNU lub z pozostałymi uczelniami partnerskimi zapraszamy na stronę www.sgh.waw.pl/ddp