Delegacja SGH z wizytą w Stanach Zjednoczonych

zdjęcie czterech mężczyzn na tle ścianki

W dniach 11-13 listopada 2022 r. delegacja SGH, pod przewodnictwem rektora SGH, prof. Piotra Wachowiaka, gościła w Stanach Zjednoczonych. Celem wizyty było nawiązanie nowych form współpracy z amerykańskimi partnerami oraz zacieśnienie dotychczasowych kontaktów, m.in. z Uniwersytetem Nevady w Reno.

Waszyngton

Wizytą w Waszyngtonie rozpoczął się oficjalny pobyt delegacji z SGH w Stanach Zjednoczonych. Była to doskonała okazja do odbycia wielu spotkań i omówienia projektów związanych z realizacją Strategii Rozwoju SGH. Szkołę Główną Handlową w Warszawie, oprócz rektora, prof. Piotra Wachowiaka, reprezentowali również prof. Paweł Pietrasieński, pełnomocnik rektora ds. współpracy ze stanem Nevada i dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH Katarzyna Kacperczyk.

W Waszyngtonie delegacja spotkała się m.in. z Ambasadorem RP w Stanach Zjednoczonych Markiem Magierowskim, z Konsul RP w Waszyngtonie Aleksandrą Krystek-Biernacką, kierownikami i zespołem ambasady z wydziału ekonomicznego, referatu ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz wydziału konsularnego i Polonii. Podczas spotkań omówiono możliwości współpracy, w tym wsparcie ambasady w budowaniu sieci absolwentów SGH w Stanach Zjednoczonych. SGH zadeklarowało również gotowość przekazania raportów przygotowywanych przez pracowników naukowych oraz dotyczących gospodarki Polski i regionu. Delegacja SGH spotkała się również z polskimi pracownikami Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Podczas spotkania omówione zostały możliwości angażowania ekspertów SGH w projekty realizowane w ramach Banku i MFW. 

spotkanie z ambasadorem

Wizyta w USA była też doskonałą okazją do odwiedzin i rozmów w Kogod School of Business American University, jak również z polskimi przedsiębiorcami i Polonią.

To była bardzo udana wizyta. Z przedstawicielami ambasady omawialiśmy możliwości współpracy, wykonywania różnych raportów i analiz, a także zorganizowania w ambasadzie w przyszłym roku wystawy dot. rozwoju polskiej gospodarki na przestrzeni ostatnich 30 lat.  Podczas wizyty w Kogod School of Business American University omówiliśmy możliwość zawarcia umowy w zakresie wspólnych badań, studiów MBA oraz przystąpienia do Capital Business Forum. Wszystkie odbyte spotkania oceniam bardzo dobrze. Jestem pewien, że już w najbliższej przyszłości zaowocują kolejnymi współpracami SGH z amerykańskimi uczelniami i instytucjami – ocenił rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak

zdjęcie przed budynkiem Kogod School of Business - prof. Pietrasieński, rektor Wachowiak, dyr. Kacperczyk

Nevada

SGH od lat buduje owocne i aktywne partnerstwo z University of Nevada, Reno (UNR).  Jak pisał w 2020 r. na łamach Gazety SGH, pełnomocnik rektora prof. Paweł Pietrasieński:

Dotychczasowe relacje między dwoma uniwersytetami przebiegały w doskonałej atmosferze. Ich rezultatem był między innymi I Dzień Nevady w SGH w październiku 2017 roku, kiedy podpisana została wielowymiarowa umowa o współpracy z UNR, m.in. w obszarze wspólnych projektów konferencyjnych, badawczych, a także akademickiej przedsiębiorczości, w tym akceleracji studenckich startupów.
 
Od tego czasu w Nevadzie – przy znacznym udziale SGH – odbyły się dwa Polskie Tygodnie Biznesu i Nauki. Oba wydarzenia miały dużą rangę międzynarodową. Drugi Polski Tydzień Biznesu i Nauki w Nevadzie zainaugurował osobiście prezydent RP Andrzej Duda, a szefem polskiej delegacji został ówczesny (przyp. red.) rektor SGH, prof. Marek Rocki. 

Na kartach współpracy obu uniwersytetów zapisały się również dwa sympozja. Pierwsze, z 2018 roku, odbyło się w Reno, drugie – rok później – w Warszawie. Oba spotkania poświęcone były międzyuczelnianej kooperacji w dziedzinie rozwoju gospodarczego, polityki publicznej oraz przedsiębiorczości. Po raz pierwszy do współdziałania zaproszone zostały tworzone na obu uczelniach startupy. To właśnie ten fakt czyni nasze relacje unikatowymi – nie tylko w skali współpracy SGH z Nevadą, lecz także w ramach współpracy europejskich uczelni z amerykańskimi.

Podczas tegorocznej wizyty omówiono szereg projektów i planów łączących obie uczelnie. Wśród tematów znalazły się  m.in. potencjalne inicjatywy wspierania akademickich startup-ów we współpracy z Ozmen Center for Entrepreneurship czy plany stworzenia podwójnego dyplomu tzw. „dual degree” .

spotkanie w University of Nevada Reno

Podpisano również kolejną umowę o współpracy akademickiej pomiędzy SGH i UNR, która pozwoli na realizację następnych przedsięwzięć.