Studenci są największą wartością SGH

Przemówienie Justyny Witkowskiej, przewodniczącej Samorządu Studentów SGH Inauguracja roku akademickiego, 2 października 2019 r.

Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowne Grono Profesorskie, Czcigodni Goście, Szanowni Państwo i przede wszystkim Drodzy Studenci, bo to do Was chciałabym skierować moje dzisiejsze wystąpienie!

Czy to studenci są największą wartością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie? Ja wierzę, że tak. Jednak przy najdłuższej karcie historii ze wszystkich uczelni ekonomicznych w Polsce, zapisanej pionierskimi rozwiązaniami z zakresu szkolnictwa wyższego, nie pokuszę się o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Odważę się jednak stwierdzić, że to studenci są największym wyzwaniem uczelni. Dlaczego? Jak co roku i ten rok nie jest wyjątkiem, na inauguracji roku akademickiego witamy w murach naszej Alma Mater tych najzdolniejszych, tych najbystrzejszych, tych najlepszych maturzystów, którzy przybywają do Warszawy z całej Polski, aby kształcić się i rozwijać w SGH. Jednak nawet nie to stanowi o wyzwaniu, jakie tworzą studenci. Student SGH to student bardzo wymagający. Każdy o innych celach i innych oczekiwaniach zarówno wobec uczelni, jak i samorządu studentów. I to w tym aspekcie upatruję największe wyzwanie – jak działać, aby odpowiedzieć na potrzeby społeczności studenckiej, które są tak różnorodne. I z tym wyzwaniem chciałabym się zmierzyć razem z Wami, gdyż niezbędne do tego są dwie postawy wyróżniające studenta SGH na tle pozostałych studentów, które stanowią o jego wyjątkowości. Inicjatywa i zaangażowanie.

Jako rolę Samorządu Studentów SGH w nadchodzącym roku akademickim widzę stwarzanie Wam możliwości, abyście mogli dawać wyraz swojemu zaangażowaniu i podejmować inicjatywę w kształtowaniu rzeczywistości akademickiej, nie tylko tej obejmującej działalność studencką. Uważam, że pierwszym krokiem w tym kierunku jest dialog, dyskusja i wymiana poglądów. Wśród narzędzi, które mają temu posłużyć, proponujemy konsultacje, chociażby nadchodzące, dotyczące regulaminu Samorządu Studentów SGH, planowane panele i debaty dotyczące jakości kształcenia czy przywrócone dyżury Rzecznika Praw Studenta. Bo wierzę, że tak naprawdę student SGH nie podąża za trendem, który możemy obserwować w społeczeństwie. I zamiast tylko oceniać, woli rozmawiać, tworzyć i partycypować. Do czego już dziś Was zapraszam.

Kierując na zakończenie szczególne słowa do nowych studentów naszej uczelni – gratuluję Wam nie tyko dostania się w poczet studentów, ale decyzji, że to właśnie na tej uczelni chcecie studiować. Daje Wam ona niezliczone możliwości i ogromną swobodę wyboru – od wyboru wykładowców i przedmiotów po działalność studencką. Myślę, że już odczuliście i mam nadzieję, że jesteście pod wrażeniem tego, jak szeroką paletę organizacji studenckich, kół naukowych, sekcji sportowych i ugrupowań artystycznych oferują studenci studentom. Pamiętajcie jednak, że z każdym uczelnianym wyborem wiąże się odpowiedzialność, czego z biegiem czasu na pewno się w SGH nauczycie.

Wszystkim nam życzę owocnego roku akademickiego, pełnego inicjatywy, pełnego zaangażowania i odpowiedzialnych wyborów. Możliwość wyboru i gamę możliwości dostajemy w prezencie. Wykażmy się inicjatywą i zaangażowaniem, bo to dzięki nim jako najlepsi studenci będziemy w stanie współtworzyć najlepszą uczelnię. Dziękuję.