Spotkanie podkomisji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO z ekspertami SGH

grupa osób siedzi na sali, na scenie kilka osób siedzi za stołem prezydialnym; po lewej stronie sceny flagi Polski, Ukrainy, UE, SGH

14 marca 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się spotkanie podkomisji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO z ekspertami SGH. Rozmawiano o odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny.

Spotkanie otworzył prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH.

W spotkaniu eksperckim, które prowadził Lord Hamilton of Epsom z Wielkiej Brytanii, udział wzięli członkowie dwóch podkomisji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (podkomisji ds. przemian i rozwoju – ECSTD oraz podkomisji ds. stosunków transatlantyckich – PCTR).  

mężczyzna w garniturze przemawia zza stołu prezydialnego

„Bardzo istotną sprawą jest to, że NATO chce zająć się odbudową Ukrainy, a nie tylko sprawą wojny, obroną Ukrainy. Dr Jakub Karnowski z SGH wraz ze studentami przygotowuje raport, którego ostateczny kształt będzie opublikowany za 3 miesiące. Podczas dzisiejszego spotkania przedstawiono zarys planu odbudowy oraz potencjalnych sposobów jej finansowania. Jest jeszcze wiele trudnych spraw. Z jednej strony, nie wiadomo, jak duże są straty Ukrainy w wojnie, bo one cały czas się powiększają. Z drugiej strony, nie jest do końca pewne, jak będą wyglądały źródła finansowania (odbudowy)” – powiedział Gazecie SGH prof. Prokop. Dodał, że na spotkaniu podniesiono sprawę, iż „nie będą to tylko źródła państwowe, ale też w proces odbudowy będą angażowały się firmy prywatne”.

„Na Ukrainie są konkretne interesy gospodarcze. Ukraina jest bogata, zarówno w różnego rodzaju surowce, jak w kapitał ludzki. Trzeba podkreślić, że duża część społeczeństwa ukraińskiego jest wykształcona. Firmy z powodzeniem mogą tam działać i zresztą już wcześniej działały. Ważnym obszarem jest też rolnictwo na Ukrainie” – wskazał prorektor ds. współpracy z zagranicą.

„Przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego NATO pytali na spotkaniu, czy  my te badania próbujemy prowadzić wspólnie z uczelniami partnerskimi z Europy Zachodniej czy świata. Zwracano uwagę na potencjał w tym obszarze London School of Economics czy Stockholm School of Economics. Dr Karnowski, przekazał, że z częścią tych szkół już współpracujemy w ramach inicjatywy CIVICA. Podejmowane są kroki, aby zbadać zakres potrzeb i przygotować plany odbudowy” – poinformował prof. Prokop.

męzczyzna w garniturze zabiera głos zza stołu prezydialnego, przy którym siedza dwaj inni mężczyźni

Dr Jakub Karnowski, adiunkt w Zakładzie Ekonomii Liberalnej w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH, przedstawił na spotkaniu wraz ze studentami raport „Plan odbudowy i integracji europejskiej Ukrainy. Co trzeba zrobić, aby niepodległa Ukraina dogoniła Europę?”

mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu

Głównym celem organizowanej w Polsce serii spotkań jest zapoznanie parlamentarzystów – członków ZP NATO z perspektywami odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny i potencjalnymi źródłami jej finansowania. W trakcie spotkań omawiana jest też rola, jaką Polska powinna i może odegrać we wspieraniu Ukrainy w procesie odbudowy. Istotne są tu także wyzwania dla sektora energetycznego, polska perspektywa i wkład odnośnie do wzmocnienia polityki obrony i odstraszania na wschodniej flance NATO, wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę Polski i wyzwania militarne oraz pozycja Białorusi jako źródła potencjalnej eskalacji konfliktu wojennego – podali organizatorzy wydarzenia.

Podkomisje goszczą w Polsce na zaproszenie posła Michała Szczerby, który z ramienia ZP NATO jest posłem sprawozdawcą przygotowującym sprawozdanie poświęcone perspektywom odbudowy Ukrainy. W sprawozdaniu zostaną określone obszary oraz wyzwania, z jakimi państwo ukraińskie i społeczność międzynarodowa będą musiały się zmierzyć po zakończeniu wojny. Nie ulega wątpliwości, że Polska odgrywa ważną rolę w udzielaniu pomocy Ukrainie obecnie, ale także w odbudowie po zakończeniu działań wojennych, zarówno, gdy chodzi o zniszczoną infrastrukturę cywilną, instytucje finansowe, potencjał wojskowy, jak i dziedzictwo kulturowe – przekazali w komunikacie organizatorzy.