Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przymyśle - sierpień 2023

fabryczne wnętrze warsztatu, maszyny produkcyjne

Koniunktura w przemyśle przetwórczym znowu się pogorszyła. W sierpniu wartość wskaźnika koniunktury (IRGIND) ponownie zmalała. Wynosi -7,6 pkt, o 3,2 pkt mniej niż lipcu i o 0,3 pkt mniej niż przed rokiem.

wykres koniunktura w przemyśle - sierpień 2023

O pogorszeniu się koniunktury informują firmy prywatne i publiczne. Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego wynosi -,8,5 pkt, o 2,7 pkt mniej niż przed miesiącem i 1,4 pkt mniej niż przed rokiem. Dla sektora publicznego wartość wskaźnika zmalała o 6,0 pkt w ciągu miesiąca i wynosi 7,9 pkt. Jest wyższa niż przed rokiem o 18,6 pkt.

W przekroju wg głównych grup produktowych poprawę koniunktury w sierpniu odnotowali tylko producenci nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Wartość wskaźnika dla tej grupy zwiększyła się o 2,1 pkt. W pozostałych grupach koniunktura pogorszyła się. W przekroju wg wielkości zatrudnienia pogorszenia się koniunktury nie odnotowały przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 i od 251 do 500 pracowników. Największy spadek wartości wskaźnika, o 15 pkt, odnotowano dla zakładów produkcyjnych o zatrudnieniu ponad 500 pracowników. W przekroju regionalnym koniunktura pogorszyła się w makroregionach: południowym (o 13,6 pkt), północno zachodnim (o 17,7 pkt), południowo-zachodnim (o 1,5 pkt) i w województwie mazowieckim (o 18,3 pkt).

W ciągu miesiąca odnotowano spadek poziomów produkcji, zamówień krajowych i zatrudnienia. Poziom zapasów zmniejszył się w firmach prywatnych, zwiększył w publicznych. Wzrósł poziom cen producentów.  Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw i ich oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
Koniunktura w przemyśle. Sierpień 2023 (Badanie okresowe nr 419)