Informacja sygnalna IRG: koniunktura w przemyśle – wrzesień 2022

Widok zbliżenie szlifierki cylindrycznej - koncepcja przemysłowa [https://www.freepik.com/free-vector/closeup-view-of-cylindrical-grinder-industrialconcept_ 10606095.htm] Autor: Wirestock - Freepik.com

Po chwilowej poprawie w sierpniu koniunktura w przemyśle przetwórczym znowu się pogorszyła.

Wykres: Koniunktura w przemyśle - wrzesień 2022

Odnotowana w sierpniu poprawa koniunktury w przemyśle przetwórczym okazała się krótkotrwała. Wrzesień przyniósł ponowne spadki większości głównych wskaźników aktywności gospodarczej. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGIND) obniżyła się o 0,7 pkt. W porównaniu z wartością z września 2021 r. jest niższa o 11,7 pkt. Pogłębia się załamanie, które obserwujemy w przetwórstwie przemysłowym od ponad roku.

Poprawę koniunktury we wrześniu odnotowali producenci półproduktów i trwałych dóbr konsumpcyjnych. Pogorszenie się koniunktury miało miejsce w produkcji dóbr inwestycyjnych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Najwyższą wartość, -3,6 pkt, wskaźnik przyjął dla producentów półproduktów; najniższą, -21,4 pkt, dla producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. W przekroju wg wielkości zatrudnienia wzrost wartości wskaźnika odnotowano tylko dla grupy zatrudniającej od 51 do 250 pracowników. W pozostałych grupach koniunktura pogorszyła się. Najwyższą wartość, 4,8 pkt, wskaźnik przyjął dla grupy z zatrudnieniem od 251 do 500 pracowników; najniższą, -13,4 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników.  Koniunktura poprawiła się w trzech makroregionach: centralnym (o 10,3 pkt), północnym (o 4,7 pkt) i województwie mazowieckim (o 8,3 pkt). Pogorszenie się koniunktury miało miejsce w czterech makroregionach:   południowym (o 4,9 pkt), wschodnim (o 4,0 pkt), północno-zachodnim (o 1,6 pkt) i południowo-zachodnim (o 16,9 pkt).

Z wyjątkiem wielkości produkcji i poziomu cen wyrobów gotowych wszystkie główne salda odpowiedzi na pytania testu koniunktury zmniejszyły swoje wartości. Najbardziej pogorszyły się oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce, zbliżając się do rekordowo niskiego poziomu, jaki zanotowaliśmy w okresie pandemii COVID-19. Wzrost wartości salda dot. wielkości produkcji jest skutkiem wzrostu poziomu zamówień w sierpniu. Prognozy ankietowanych przedsiębiorstw nie wskazują, by miał się utrzymać w najbliższym czasie. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki wrześniowego badania koniunktury nie napawają optymizmem. W opinii producentów perspektywy rozwoju sytuacji w przemyśle przetwórczym i całej gospodarce w ostatnim kwartale roku są negatywne.


Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
Koniunktura w przemyśle. Wrzesień 2022 (Badanie okresowe nr 408)