Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH rozpoczął rok akademicki; uczczono pamięć Stefana Starzyńskiego

wieniec pod tablicą pamiątkową

Wydarzeniem, które uświetniło początek roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku SGH, było złożenie w dniu 3 października 2023 r. wieńca przed tablicą poświęconą pamięci Stefana Starzyńskiego. W tym roku przypada 130. rocznica urodzin heroicznego obrońcy stolicy we wrześniu 1939 r. Słuchacze i wykładowcy UTW wraz z rektorem SGH dr. hab. Piotrem Wachowiakiem, prof. SGH, zgromadzili się we wtorek przed tablicą, by oddać hołd Stefanowi Starzyńskiemu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie funkcjonuje od 2006 roku. Zajęcia dla seniorów wśród braci studenckiej SGH są prowadzone przez wybitnych specjalistów, przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, którzy zapewniają wysokie standardy kształcenia oraz dbają o różnorodność problematyki podejmowanej na zajęciach.

Stefan Starzyński, prezydent Warszawy w latach 1934-1939, absolwent i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był postacią, której oddanie dla jego miasta i narodu było niezaprzeczalne. Działania Starzyńskiego w początkach II wojny światowej, w dramatycznych czasach kampanii wrześniowej, stały się symbolem niezłomnej postawy i miłości do ojczyzny. Dlatego też, wspólnie z rektorem SGH, uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – jak podkreślają – postanowili rozpocząć rok od złożenia wieńca przed tablicą pamiątkową.

Po złożeniu kwiatów wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wykład dr Hanny Krajewskiej, dyrektorki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dr Krajewska to wybitna uczona i aktywistka naukowa, która od lat przyczynia się do rozpowszechniania nauki w Polsce. Jest członkinią  wielu stowarzyszeń i organizacji związanych z historią, co potwierdza jej zaangażowanie w krzewienie wiedzy.

W wykładzie dr Krajewska skoncentrowała się na życiu i dorobku Stefana Starzyńskiego jako prezydenta, ukazując jednocześnie jego wyjątkową rolę w historii Polski. Jej pasja do historii i nieustanne zaangażowanie w zachowanie dziedzictwa kulturowego pozwoliły słuchaczom lepiej zrozumieć kluczową rolę Stefana Starzyńskiego w historii przedwojennej Warszawy. Dr Krajewska jest również założycielką Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, organizacji, która wspiera inicjatywy i działania mające na celu rozwijanie archiwów i archiwistyki.