Sukces pracownika naukowego i studentek SGH w Konkursie Verba Veritas

na granatowym tle grafika informująca o 18. edycji Konkursu Verba Veritas; z boku na białym tle logo ALK i ZFP

W 18. edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu pracownik naukowy i studentki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odnieśli duży sukces – otrzymali bowiem nagrody we wszystkich trzech kategoriach. Nasza studentka otrzymała ponadto Nagrodę Różnorodności.

Verba Veritatis jest najbardziej prestiżowym konkursem w Polsce dotyczącym prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych na temat ESG, CSR, zrównoważonego rozwoju i etyki. Organizatorami konkursu są Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

I miejsce w kategorii prace doktorskie i habilitacyjne zajął dr hab. Piotr Zaborek, prof. SGH, z Katedry Biznesu Międzynarodowego, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, autor pracy habilitacyjnej pt. „Zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu a wyniki operacyjne i finansowe przedsiębiorstw", obronionej w SGH.

mężczyzna odbiera dyplom na scenie

II miejsce w kategorii prace magisterskie uzyskała Aleksandra Królikowska, autorka pracy magisterskiej pt. „Nieprawidłowości i nadużycia na rynku funduszy inwestycyjnych", obronionej w SGH.

I miejsce w kategorii prace pozostałe zajęła Karolina Barańska, autorka pracy licencjackiej pt. „Praktyki korporacji transnarodowych w zakresie przestrzegania praw człowieka", obronionej w SGH.

Nagrodę Różnorodności w kategorii prace pozostałe otrzymała Zofia Figurska, autorka pracy licencjackiej pt. „Wpływ pandemii na równość płci w Unii Europejskiej", obronionej w SGH.

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy kolejnych sukcesów na dalszej drodze naukowej i zawodowej.

Decyzją Kapituły spośród 28 zgłoszonych do konkursu prac wyłoniono osiem najlepszych prac w trzech kategoriach głównych oraz przyznano dwie Nagrody Różnorodności. Oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce 13 grudnia br. podczas Kongresu Instytucji Finansowych w Warszawie.

W skład Kapituły XVII edycji konkursu weszli:

 • prof. dr hab. Bolesław Rok, Przewodniczący Kapituły, Akademia Leona Koźmińskiego,
 • dr Dominik Stanny, Sekretarz Kapituły, Rzecznik Etyki Związek Przedsiębiorców Finansowych,
 • Andrzej Chmielecki, VIRTUS,
 • prof. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr Marta Karwacka, Deloitte Advisory,
 • Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • Maciej Orczyk, Deloitte Advisory,
 • prof. Magdalena Rojek-Nowosielska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • dr Agata Rudnicka-Reichel, Uniwersytet Łódzki,
 • prof. dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski,
 • dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Wyniki dostępne są również na stronie ZPF.