Studio SGH–„Puls Biznesu" na OEES 2023

wiszący banner Open Eyes Economy Summit 2023 w hallu obiektu konferencyjnego

W kuluarach kongresu Open Eyes Economy Summit 2023, który w dniach 21-22 listopada br. odbywa się w Krakowie, działa studio telewizyjne SGH i „Pulsu Biznesu". Rozmawiamy m.in. o wyzwaniach dla finansów publicznych państwa, polityce pieniężnej, procedurze nadmiernego deficytu, sytuacji kobiet na rynku pracy, Indeksie Zdrowych Miast oraz o wiarygodności ekonomicznej Polski i pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Słowacji i Węgier) w obliczu zachodzących zmian.

Biznes potrzebuje nauki, a nauka biznesu – rozmowa z rektorem SGH, dr hab. Piotrem Wachowiakiem, prof. SGH.

O stanie finansów publicznych Polski mówi dr Stanisław Kluza, adiunkt w  Zakładzie Statystyki Stosowanej SGH

O wyzwaniach zrównoważonego rozwoju w sektorze finansowym mówi Artur Nowak Gocławski, prezes zarządu grupy ANG SA i Fundacji Nienieodpowiedzialni.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska o Indeksie Zdrowych Miast 2023

Jak odbudować wiarygodność ekonomiczną Polski mówi prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES

O procedurze nadmiernego deficytu mówi dr Sławomir Dudek

O raportowaniu ESG w dużych, średnich i małych firmach mówi Małgorzata Jarczyk-Zuber, szefowa ESG Innovation w ING Banku Śląskim.

O polityce pieniężnej i inflacji prof. dr hab. Andrzej Sławiński, Katedra Ekonomii Ilościowej SGH

O sytuacji kobiet na rynku pracy mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH,  prorektorki ds. nauki, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH

O Indeksie Zdrowych Miast 2023 rozmawiamy z Anną Rulkiewicz, prezeską Grupy LuxMed.

Czego klienci oczekują obecnie od banków? W jaki sposób banki spełniają ich oczekiwania w niepewnych czasach? Rozmowa z Marcinem Giżyckim, wiceprezesem Zarządu ING Banku Śląskiego.

O programie Gospostrateg Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

O procesie umiędzynarodowienia firmy mówi Joanna Rutkowska, Public Policy & Operations Director, Farada Group.

O ochronie i bezpieczeństwie pracy w Indeksie Wiarygodności Ekonomicznej Polski 2023 mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

O analizie sektora bankowego poprzez Indeks Wiarygodności Ekonomicznej Polski 2023 mówi prezes ING Banku Śląskiego

O wspieraniu polskich firm na globalnych rynkach mówi Anna Pańczyk, przewodnicząca Rady Nadzorczej BRAND NEW GALAXY

O stabilności pieniądza i sektora finansowego w Indeksie Wiarygodności Ekonomicznej Polski 2023 mówi dr hab. Andrzej Rzońca, prof. SGH z Zakładu Ekonomii Liberalnej SGH

O programie GOSPOSTRATEG opowiada Marek Dietl, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

O programie GOSPOSTRATEG, stawianiu na rozwój polskich firm za granicą, o współpracy nauki, administracji i biznesu mówi dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, prof. SGH, Instytut Zarządzania SGH

Podsumowanie Open Eyes Economy Summit 2023 – rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH