Senat SGH 2016-2020 

Tak intensywna kadencja długo się nie powtórzy. Wszystkim senatorom serdecznie dziękujemy za pracę na rzecz naszej społeczności!

Na lata upływającej kadencji Senatu SGH przypadają wydarzenia, które trwale wpiszą się w historię Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsze wyzwanie wiąże się z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dostosowanie się do niej wymagało uchwalenia przez Senat nowego statutu, istotnie zmieniającego ustrój naszej uczelni. Przyjęcie statutu przez Senat SGH dnia 29 maja 2019 r. oznaczało zmierzenie się Senatu z koniecznością funkcjonowania w nowych uwarunkowaniach ustrojowych praktycznie „od zaraz”. A te zmiany są fundamentalne: pojawienie się nowego organu w postaci rady uczelni, wzrost uprawnień rektora czy pojawienie się rad naukowych. Narzucono nam szybkie tempo zmian, trudnym zadaniem było również to, że z konieczności musieliśmy raczej wpasować się w ramy nakreślone ustawą – nie dana nam była metodyczna przebudowa uczelni wyłącznie w oparciu o naszą wizję i strategię rozwoju SGH. 

Praca legislacyjna, związana z ukształtowaniem zasad funkcjonowania nowych ciał oraz powołaniem określonych osób w ich skład, wymagała podjęcia wzmożonego wysiłku. Ale szczególne natężenie prac wiązało się z podjęciem trudu przez Senat bezpośredniego nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w ostatnim kwartale ubiegłego roku.  

Burzliwość współczesnego świata nie dała nam za długo wytchnąć: ostatnią próbą dla Senatu SGH były oczywiście okoliczności związane z pandemią koronawirusa. Przestawienie się na tryb zdalnego podejmowania uchwał wymagało zmian w statucie (również podejmowanych w trybie zdalnym!). Również z tej próby Senat – wielki ukłon w stronę służb administracyjnych i informatycznych – wyszedł zwycięsko. Myślę, że tak intensywna kadencja długo się nie powtórzy.  

Senat SGH kadencji 2016-2020

Rektor, przewodniczący Senatu​​ 

prof. dr hab. Marek Rocki 

Prorektor ds. dydaktyki i studentów 

​​dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH 

Prorektor ds. nauki i zarządzania 

​​dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem 

prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska 

Prorektor ds. współpracy z zagranicą​ 

dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH 

Dziekan Studium Licencjackiego 

dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH 

Dziekan Studium Magisterskiego 

prof. dr hab. Marta Juchnowicz  
(do 30.09.2018) 

dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH  
(od 4.01.2019) 

Sekretarz Senatu 

dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH  

Dziekani kolegiów 

Kolegium Analiz Ekonomicznych 

dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH​ 

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 

prof. dr hab. Wojciech Morawski 

Kolegium Gospodarki Światowej 

prof. dr hab. Marzenna Weresa 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH​ 

Kolegium Zarządzania i Finansów 

dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH​​ 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających  
tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego 

Kolegium Analiz Ekonomicznych 

dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH  
(do 24.10.2019)  

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 

dr hab. Joachim Osiński, prof. SGH​  
(od 1.09.2016 do 30.09.2017) 

prof. dr hab. Piotr Błędowski (od 30.10.2017) 

Kolegium Gospodarki Światowej 

prof. dr hab. Adam Budnikowski  
(do 30.09.2019) 

dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH 

Kolegium Zarządzania i Finansów 

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego 

Kolegium Analiz Ekonomicznych 

dr Michał Bernardelli 

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 

dr Marcin Mikołajczyk 

Kolegium Gospodarki Światowej 

dr Krzysztof Falkowski (do 30.09.2019) 

dr Honorata Nyga-Łukaszewska 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

dr Joanna Korpus​ 

Kolegium Zarządzania i Finansów 

dr Sylwester Gregorczyk (do 30.09.2019) 

dr Michał Matusewicz 

Przedstawiciel pozakolegialnych jednostek naukowych i dydaktycznych​ 

​dr Elżbieta Majewska-Bartkowiak​  
(do 30.09.2019) 

dr Joanna Popławska 

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

mgr Anna Wielądek 

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów SGH​ 

mgr Michał Chojnowski; mgr Patrycja Fatyga (od lutego 2019); mgr Marcin Kawko (od lutego 2020)​ 

Przedstawiciele Samorządu Studentów SGH 

I rok studiów licencjackich: Rafał Śledź (2016/2017); Maria Turnau (2017/2018); Michał Kozłowski do 24 października (2018/2019); Justyna Witkowska od grudnia (2018/2019); Mateusz Wantuła (od czerwca 2019); Adam Dąbrowski (od czerwca 2020) 

II rok studiów licencjackich: Michał Gałagus (2016/2017); Katarzyna Siek (2017/2018); Adrian Michalczuk (2018/2019); Michał Grzesiński (od czerwca 2019); Agnieszka Pechcińska (od czerwca 2020) 

III rok studiów licencjackich: Maciej Borucki (2016/2017); Michał Lechowicz (2017/2018); Arkadiusz Kamiński (2018/2019); Adrian Michalczuk (od czerwca 2019) Justyna Witkowska (od czerwca 2020) 

I rok studiów magisterskich: Rafał Chmura (2016/2017); Bogdan Marek (2017/2018); Konrad Abramowski (2018/2019); Tomasz Kotwica (od czerwca 2019) Aleksandra Pepłowska (od czerwca 2020)  

II rok studiów magisterskich: Patricia Pater (2016/2017); Rafał Chmura (2017/2018); Bogdan Marek (2018/2019); Jan Ryzner  
(od kwietnia 2019); Marcin Słowik  
(od czerwca 2019); Mateusz Kocman  
(od czerwca 2020) ​   

studia niestacjonarne: Piotr Połeć (2016/2017); Magdalena Golba (2017/2018; 2018/2019); Piotr Binkiewicz (od czerwca 2019); Julianna Gigol (od czerwca 2020) 
 

*Zdjęcie na początku artykułu obrazuje ostatnie posiedzenie Senatu SGH kończącej się kadencji, które odbyło się 24 czerwca 2020 r., to także okazja do tradycyjnej wspólnej fotografii. Jak przystało na czasy, w których żyjemy, miało ono nietypowy charakter.