Program CEMBA z 1. miejscem (ex aequo) w prestiżowym rankingu MBA Perspektywy 2024

na bordowym tle złoty napis CEMBA is the best

Program CEMBA (Canadian Executive Master of Business Administration) uzyskał pierwsze miejsce (ex aequo z Executive MBA – Akademii Leona Koźmińskiego) w prestiżowym rankingu MBA Perspektywy 2024, co czyni go najlepszym programem Executive MBA w Polsce. To potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia w SGH.

Program CEMBA uzyskał:

1. miejsce w kategorii Merytoryczne Cechy Programu

3. miejsce w kategorii Wsparcie Kariery Absolwentów

3. miejsce w kategorii Ranga i Prestiż

Więcej o tym rankingu na stronie Perspektyw.

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymaga ciągłego doskonalenia kompetencji, które dla wielu pracujących nie jest tylko wyborem, ale koniecznością dla osiągnięcia sukcesu zawodowego. Program CEMBA nie tylko spełnia wymagania współczesnych profesjonalistów, ale także zmienia podejście do edukacji biznesowej.

Co to jest CEMBA?

CEMBA to zaawansowany program kierowany do menedżerów wyższego szczebla, który integruje w sobie kluczowe aspekty zarządzania biznesem, przywództwa oraz innowacyjnych strategii. Stworzony w ramach joint venture między SGH Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Université du Québec à Montréal (UQAM), program ten oferuje najwyższy poziom nauczania, doskonalenie języka (wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim) i uznanie międzynarodowe. Absolwenci otrzymują dyplom studiów podyplomowych SGH oraz oryginalny dyplom z tytułem Master of Business Administration UQAM, rozpoznawalny w całej Ameryce Północnej, co także stanowi cenny atut w świecie biznesu.

Kluczowe cechy programu CEMBA

  • Dostosowanie do harmonogramu zawodowego: Program CEMBA został zoptymalizowany tak, aby umożliwić pracującym profesjonalistom kontynuowanie kariery zawodowej. Elastyczność jest priorytetem, stąd uczestnicy mają możliwość rozłożenia programu na trzy kolejne edycje. Pozwala im to lepiej zintegrować naukę z życiem zawodowym i osobistym. Ponadto, zajęcia odbywają się online i stacjonarnie. Z jednej strony, pozwala to na naukę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, a z drugiej – wzmacnia więzi w zespole i umożliwia bezpośredni kontakt z wykładowcami oraz zapraszanymi gośćmi.
  • Doświadczona kadra wykładowcza: Wszyscy wykładowcy programu posiadają bogate doświadczenie praktyczne w dziedzinie biznesu, co pozwala im dobrze rozumieć problemy uczestników i pokazywać im konkretne praktyki z biznesowego świata. To zapewnia praktyczne i aktualne podejście do kwestii omawianych na zajęciach, w myśl zasady „chcesz doskonalenia, zacznij od siebie”. Udało nam się zgromadzić taki zespół, który znakomicie wchodzi w interakcje z uczestnikami i poświęca im czas także poza zajęciami. Jest to doceniane przez studentów. Dość powiedzieć, że średnia ocena uzyskana przez wykładowców w ostatniej edycji w skali 0-7 wynosi 6,4.
  • Umiędzynarodowienie: Ten aspekt to nie tylko realizacja studiów we współpracy z partnerem zagranicznym. Program CEMBA gromadzi studentów z pięciu kontynentów, co pozwala na wymianę doświadczeń i patrzenie na problemy biznesowe z różnych perspektyw. Taka międzynarodowa dywersyfikacja przygotowuje do pracy w globalnym środowisku biznesowym. Ponadto nieodłącznym elementem programu studiów są tzw. wizyty studyjne. W ostatniej edycji były to wyjazdy do Kanady i Doliny Krzemowej. CEMBA w Polsce współpracuje także z bliźniaczymi programami w innych krajach działającymi w sieci UQAM – MBA. Jako część społeczności SGH program CEMBA podlega ocenom komisji akredytacyjnych AMBA, EQUIS, AACSB.

 

Korzyści wynikające z ukończenia programu CEMBA:

  • Zaawansowane umiejętności menedżerskie: Absolwenci CEMBA posiadają kompleksową wiedzę i rozwinięte umiejętności z zakresu zarządzania, przywództwa i strategii biznesowej, co daje im umiejętność kompleksowego postrzegania problemów biznesowych.
  • Sieć kontaktów biznesowych: Dzięki międzynarodowej społeczności CEMBA absolwenci budują cenne relacje biznesowe i mają dostęp do globalnej sieci kontaktów, co otwiera przed nimi nowe możliwości zawodowe i biznesowe.
  • Wzrost potencjału zarobkowego: Posiadanie tytułu CEMBA może znacząco zwiększyć potencjał zarobkowy absolwenta, ponieważ wielu pracodawców docenia zaawansowane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas tych studiów.
  • Ciągłe doskonalenie: Edukacja w ramach programu CEMBA nie kończy się na zaliczeniu przedmiotów. Absolwenci mają możliwość uczestnictwa w różnych formach spotkań i zajęć poza obowiązkowym programem. Ponadto mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami w ramach CEMBA Hub. Część pojawia się w programie w roli wykładowców. Jeden z naszych absolwentów został wybrany najlepszym wykładowcą ostatnich dwóch edycji.

Program CEMBA to nie kolejny kurs biznesowy, to znacząca, ciągła zmiana podejścia do edukacji biznesowej, która umożliwia osiągnięcie sukcesu zawodowego w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym. CEMBA przygotowuje liderów przyszłości, którzy są gotowi sprostać wyzwaniom XXI wieku.

Właśnie trwa rekrutacja na XXX edycję, która oferuje szansę na rozwój kariery kolejnej grupie menedżerów.

Dyrektorem Programu CEMBA jest dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, prof. SGH, z Katedry Teorii Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH i jest to kolejne pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw w trakcie jej pracy na stanowisku dyrektora.