Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska otrzymała Nagrodę Kopernika Ekonomisty

portretowe zdjęcie kobiety

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, od lat związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, otrzymała Nagrodę Kopernika Ekonomisty – prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii i gospodarki. Gala wręczenia nagrody odbyła się 17 września w Grudziądzu.

Polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych Elżbieta Mączyńska jest nie tylko cenionym naukowcem, ale również aktywną postacią życia społecznego w naszym kraju.  Jej wieloletnie badania i prace w zakresie analizy ekonomicznej, finansów, wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości przyczyniły się do rozwoju polskiej ekonomii.

Profesor Elżbieta Mączyńska pełniła wiele ważnych funkcji zawodowych i społecznych, w tym w latach 1994-2005 była sekretarzem naukowym i członkinią Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a w latach 2013-2015 przewodniczącą Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej w Ministerstwie Gospodarki. Obecnie jest członkinią różnych instytucji naukowych, w tym Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, Prezydium Komitetu Prognoz i Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a także Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

W 2010 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W tym roku wspominamy jednego z największych polskich myślicieli w historii świata. Rok 2023 został ustanowiony przez Senat RP rokiem Mikołaja Kopernika w związku z przypadającą 550. rocznicą jego urodzin i 480. rocznicą śmierci. Mikołaj Kopernik – prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz, duchowny, doktor prawa kanonicznego, który zajmował się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią – poprzez swoje niezwykłe odkrycie heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, nie tylko odmienił rozumienie kosmosu, ale także zapoczątkował rewolucję naukową, która zmieniła postrzeganie świata. Jego najwybitniejsze dzieło De revolutionibus orbium coelestium („O obrotach sfer niebieskich”) stało się kamieniem milowym w historii astronomii i nauki, wywołując jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim.

W związku z przypadającą w tym roku 501. rocznicą wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika na Sejmiku Prus Królewskich w Grudziądzu traktatu De aestimatione monetae („O szacunku monety”) kontynuowana jest tradycja uhonorowania wybitnych osób, które swoją pracą i osiągnięciami przyczyniły się do rozwinięcia teorii ekonomii i teorii monetarnej oraz w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarczego. Tegoroczna Nagroda Kopernika Ekonomisty, przyznana profesor Elżbiecie Mączyńskiej, doskonale wpisuje się w to historyczne uczczenie. Jest zaszczytnym wyróżnieniem dla osiągnięć pani profesor w dziedzinie nauk ekonomicznych. To również hołd dla dziedzictwa Mikołaja Kopernika, który  wyróżniał się niezwykłą pasją i poświęceniem dla nauki.