Prezydent RP nadał dr. hab. Dominikowi Gajewskiemu tytuł profesora

grafika z wizerunkiem profesora

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2023 r. prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Dominikowi Gajewskiemu tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Profesor Dominik Gajewski,  doktor habilitowany nauk prawnych, jest kierownikiem Zakładu Prawa Podatkowego w Katedrze Teorii Ekonomii Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz kierownikiem działającego od 2016 r. Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH, które jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą koordynującą analizy i studia dotyczące szeroko rozumianej problematyki podatków i ceł na poziomie Polski, Unii Europejskiej i w wymiarze globalnym.

W lutym br. prof. dr hab. Dominik Gajewski został powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego; orzeka w Izbie Finansowej w sprawach podatkowych.

Prof. dr hab. Dominik Gajewski, jeden z najwybitniejszych w Polsce znawców prawa podatkowego, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz University of Central Lancashire (Uniwersytet Środkowego Lancashire) w Wielkiej Brytanii.

W latach 2014-2016 był członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów. W 2016 r. powołano go do Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów. Pełnił funkcję eksperta Komisji Europejskiej ds. strategii przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. Jest ekspertem Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

W latach 2003-2016 był adwokatem i radcą prawnym.

Prof. Dominik Gajewski pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Analizy i Studia CASP”. Jest autorem ponad 200 recenzowanych publikacji naukowych (w tym siedmiu monografii) z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego. Jest też kierownikiem Studiów Podyplomowych SGH – Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym.

Jego obszar zainteresowań i specjalizacji obejmuje interdyscyplinarne prawo podatkowe, międzynarodowe i unijne prawo podatkowe; ekonomiczną analizę prawa podatkowego; strategie przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania oraz wysoko zaawansowaną inżynierię podatkową.

W 2017 r. był nominowany, a następnie zwyciężył w Plebiscycie Ludzi Roku 2016 czytelników Gazety Wyborczej w kategorii biznes za propagowanie idei przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

Postanowienie z dn. 11 grudnia 2023 r.