5. spotkanie Klubu Prasowego SGH

grafika: na granatowym tle trzy zdjęcia w okragłych ramkach

22 maja 2024 r. o godz. 17.00 w przestrzeni coworkingowej Biblioteki SGH odbędzie się piąte spotkanie w ramach Klubu Prasowego SGH na temat przyszłości Polski w Unii Europejskiej w kontekście przygotowań do przewodnictwa w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku. Jego gościem będzie podsekretarz stanu ds. Unii Europejskiej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Rozmowa zostanie przeprowadzona w formacie Master Class i będzie podzielona na dwie części. W pierwszej części wystąpi redaktor Marcin Piasecki z dziennika „Rzeczpospolita”, drugą część poprowadzą pod jego okiem studenci SGH, którzy doskonalą swe umiejętności dziennikarskie. Będą to Maciej Nysiak ze Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych i Bartosz Traczyk z SKN Finansów i Makroekonomii.

Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE. Przewodniczy wtedy posiedzeniom tej instytucji we wszystkich konfiguracjach i dba o ciągłość prac UE. Prezydencja ma dwa główne zadania: planować i prowadzić posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych, reprezentować Radę UE 
w stosunkach z innymi instytucjami.

Jakie są cele i założenia polskiej prezydencji? W świetle wyznaczonych przez poprzedni rząd i podpisanych przez prezydenta Andrzeja Dudę celów Polska będzie zabiegać o pogłębienie współpracy transatlantyckiej, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa, a także rozszerzenia Unii, co nabiera szczególnego znaczenia w obliczu wojny na Ukrainie. Czy cele te okażą się długofalowe i czy w związku z tym można zakładać, że Polska będzie odgrywać istotną rolę w UE w perspektywie kolejnych lat? 

W zamierzeniu organizatorów Klub Prasowy SGH ma służyć integracji środowiska dziennikarzy i trwalszemu związaniu ich z SGH. Dla studentów to okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów ze środowiskiem dziennikarskim. Spotkania odbywają się w ostatnią środę miesiąca, stwarzając okazję do rozmowy z osobami mającymi wpływ na opinię publiczną w Polsce i życie społeczno-gospodarcze oraz kulturalne kraju.

4. spotkanie Klubu Prasowego SGH: Jak opowiadać Polskę Niemcom, a jak o Niemczech Polakom? 

Tytus Brzozowski gościem specjalnym 3. Klubu Prasowego SGH

Relacja wideo z wręczenia nagród SGH dla wyróżniających się dziennikarzy gospodarczych 

2. Klub Prasowy SGH: Nagrody SGH dla wybitnych dziennikarzy gospodarczych rozdane 

Redaktor naczelny „Polityki" Jerzy Baczyński gościem 1. Klubu Prasowego SGH