V konferencja naukowa z cyklu „Wyzwania nauki o zarządzaniu projektami”

na bordowo-pomarańczowym tle napis "Projects"

7 i 8 grudnia 2023 r. odbyła się V konferencja naukowa z cyklu „Wyzwania nauki o zarządzaniu projektami” organizowana przez Katedrę Zarządzania Projektami, Instytut Zarządzania SGH. W tym roku celem konferencji przebiegającej pod hasłem „Ład projektowy” była wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju zarządzania projektami w Polsce i na świecie zarówno w teorii, jak i w praktyce gospodarczej oraz identyfikacja wynikających z tego wyzwań nauki o zarządzaniu projektami.

W  pierwszej  sesji „Ład projektowy – istota zagadnienia, znaczenie i relacja w stosunku do ładu organizacji", prowadzonej przez prof. Michała Trockiego oraz dr. hab. Eryka Głodzińskiego, prof. PW, dyskusja koncentrowała się wokół  istoty  zagadnienia ładu projektowego, znaczenia i relacji w stosunku do ładu organizacji, jak również możliwości czerpania z doświadczeń dorobku ładu procesowego, informatycznego i korporacyjnego w budowaniu ładu projektowego.

W kolejnej  sesji „Ład strategiczny i organizacyjny, czyli strategia działalności projektowej i jej powiązanie ze strategią organizacji oraz rozwój i dostosowanie rozwiązań organizacyjnych do organizacji działalności podstawowej" paneliści (dr hab. Sylwester  Gregorczyk, prof. SGH, prof. dr hab. Seweryn Spałek i dr Paweł Szewczyk) poruszali przede wszystkim takie zagadnienia jak:

 • orientację strategiczną działalności projektowej/organizacji,
 • interpretację sukcesu działalności projektowej,
 • strategiczne dostosowanie projektów,
 • zarządzanie portfelem projektów,
 • zarządzanie programami.

Kolejną sesję “Project governance – challenges and future trends” poświęcono dyskusji w gronie ekspertów z zagranicy. W sesji udział wzięli Nader K. Rad, prezentujący rozwiązanie P3.express, oraz Mario Protulipac, prowadzący część dotyczącą powiązań między ładem projektowym a zrównoważonym zarządzaniem projektami. Sesja międzynarodowa stanowiła zwieńczenie pierwszego dnia posiedzeń.

Drugi dzień konferencji rozpoczęto sesją „Ład personalny, czyli dobór i rozwój personelu dla realizacji działalności projektowej”, którą poprowadziła dr hab. Beata Jałocha, prof. UJ. Dyskusja koncentrowała się na zagadnieniach:

 • rozpoznawania problemów personalnych działalności projektowej,
 • planowania ścieżek kariery uczestników działalności projektowej,
 • planowania i rozwoju kompetencji uczestników organizacji projektowej,
 • certyfikacji kompetencji uczestników organizacji projektowej,
 • a także kształtowania kompetencji etycznych i społecznych działalności.

Piątą sesję „Ład metodyczny, czyli wprowadzenie i rozwój wsparcia metodycznego działalności projektowej” poprowadził dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH. Tematy dyskusji dotyczyły próby odpowiedzi na kwestie takie jak:

 • istota ładu metodycznego organizacji i uzasadnienie jego wyodrębniania,
 • relacje między ładem projektowym a unifikacją procesu zarządzania projektem,
 • znaczenie jednolitego procesu w osiąganiu ładu metodycznego,
 • kierunki dotychczasowej ewolucji i perspektyw rozwoju wiodących metodyk zarządzania projektami.

Ostatnia, szósta sesja była w całości poświęcona prezentacji wyników badań realizowanych przez członków naszej społeczności w ostatnim roku. Sesję prowadziła dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH. Swoje prace zaprezentowali:

 • dr inż. Mateusz Trzeciak (Politechnika Śląska) i mgr Wojciech Jarosz (IPMA Polska) – „Project Governance zdaniem Top Managementu – wnioski z ankiety”,
 • prof. Ewa Sońta-Drączkowska (SGH Warszawa), Ład projektowy dla zrównoważonego rozwoju – perspektywa teorii interesariuszy,
 • mgr Mikołaj Pancewicz (SGH Warszawa) – “Project management as a component of talent management programmes”,
 • mgr Marek Gmerski (Akademia Leona Koźmińskiego) i honorowo dr inż. Małgorzata Waszkiewicz (Politechnika Warszawska) – Zarządzanie projektami w zarządzaniu kryzysowym,
 • mgr Marta Kędzia (Uniwersytet Łódzki) – Wyzwania zarządzania międzynarodowym partnerstwem projektowym. Doświadczenia organizacji realizujących projekty w ramach Programu Erasmus+,
 • dr Grzegorz Grela (UMCS w Lublinie) – Insourcing procesów organizacyjnych.

Partnerami konferencji były firmy: BizTech Konsulting, IPMA Polska oraz Silfra Consulting.