Konferencja AIB Central and Eastern Europe Chapter 2023

grafika przedstawiająca loga instytucji współorganizujących konferencję AiBCEE

W dniach 5-6 lipca 2023 r., równolegle do głównej konferencji Academy of International Business (AIB Annual Meeting 2023), miała miejsce konferencja Academy of International Business Central and Eastern Europe Chapter (AIB CEE Chapter). AIB CEE Chapter to jeden z najmłodszych oddziałów AIB, który został założony w 2013 roku. Obecnie obejmuje 19 krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Nadrzędnym celem AIB-CEE Chapter jest wspieranie współpracy pomiędzy naukowcami i specjalistami z Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie prowadzenia wspólnych badań, upowszechniania wyników badań oraz doskonalenia międzynarodowych standardów edukacji biznesowej.

Tegoroczna konferencja zatytułowana “International Business from <<East>> to <<West>>: Global Risks and Opportunities” („Biznes międzynarodowy ze <<Wschodu>> na <<Zachód>>: Globalne zagrożenia i szanse"), zgromadziła aż 114 uczestników. Uczestnicy konferencji mieli okazję brać udział w dwóch sesjach panelowych, sesji z redaktorami międzynarodowych wysokopunktowanych czasopism oraz sesji z wybitnymi naukowcami z obszaru IB.

Wykład otwierający konferencję wygłosił profesor Sea-Jin Chang z National University of Singapore, który mówił o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych międzynarodowych koncernów azjatyckich w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podczas konferencji odbyło się aż 16 sesji równoległych, podczas których uczestnicy konferencji prezentowali swoje referaty.

Pracami komitetu organizacyjnego konferencji AIB-CEE Chapter kierowała dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH, a członkami komitetu był pracownicy Instytutu Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów: dr Patryk Dziurski, dr Anna Krejner-Nowecka, dr Albert Tomaszewski, mgr Hanna Rachoń i mgr Beata Chełstowska oraz dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, z Katedry Zarządzania Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej.

Informacje szczegółowe o konferencji AIB-CEE Chapter można znaleźć na stronie.

dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH,

Instytut Zarządzania KZiF