Współpraca KUKE i SGH na rzecz polskiego eksportu

podpisanie umowy SGH-KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zawarły 6 września 2023 r. umowę, która ma na celu promowanie wśród studentów tematyki handlu międzynarodowego i jego finansowania oraz ubezpieczeń należności i inwestycji. Współpraca ma już wkrótce przynieść efekty w postaci projektów badawczych z tych dziedzin, a w dalszej perspektywie zaowocować zasileniem polskiego biznesu i instytucji finansowych w dobrze przygotowanych specjalistów trade finance.

Dokument podpisali w Strefie SGH na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu reprezentujący KUKE prezes Janusz Władyczak i członek zarządu Jan Sarnowski oraz rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Podpisanie porozumienia między SGH a KUKE

To pierwsza taka umowa z polską uczelnią wyższą zawarta przez ubezpieczyciela w ramach nowej inicjatywy Akademia KUKE.

Porozumienie zakłada promowanie wśród studentów oraz pracowników naukowych SGH tematyki handlu międzynarodowego i jego finansowania oraz rozwiązań na rzecz biznesu i gospodarki z zakresu ubezpieczeń należności i inwestycji. Celem jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie trade finance i ułatwianie studentom dostępu do rynku pracy w tym segmencie rynku finansowego.

Oferta dydaktyczna SGH ma się poszerzyć o różne formy kształcenia koordynowane we współpracy z KUKE, a studenci i pracownicy naukowi uczelni będą mieć możliwość uczestniczenia w inicjatywach edukacyjnych z udziałem ubezpieczyciela oraz w programach stażowych. Przewidywane jest prowadzenie konkursu na pracę dyplomową w zakresie finansowania handlu oraz innych atrakcyjnych inicjatyw angażujących studentów.

Jednym z najważniejszych obszarów współpracy mają być projekty badawcze oraz publikacje wspólnych raportów i analiz. Eksperci KUKE będą zapraszani na organizowane przez SGH wykłady, konferencje czy webinary odnoszące się do tematyki handlu międzynarodowego i finansowania przedsiębiorstw.

Prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH:

Dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie KUKE jest ważnym partnerem, dzięki któremu jej studenci będą mogli zyskiwać nowe kompetencje, w tym twarde. Bardzo się cieszę na współpracę z podmiotem, który pomaga polskim przedsiębiorcom w prowadzeniu i finansowaniu handlu poza granicami naszego kraju. W tym obszarze potrzeba ludzi znających się na wymianie międzynarodowej, znających języki i zagraniczne rynki, w tym finansowe, na których polski biznes chce robić interesy. W SGH kształtujemy liderów przyszłości, dlatego też dążymy do tego, by zawierać umowy o współpracy z firmami, bankami i instytucjami, żeby ich przedstawiciele pokazywali naszym studentom praktyczny wymiar wybranego kierunku studiów, a w konsekwencji uprawianego w przyszłości zawodu. Nie ma lepszego połączenia, jak nowoczesne i oparte na rzetelnej wiedzy podejście akademickie SGH z praktyką biznesową. Jestem o tym przekonany i mówię to bez fałszywej skromności, bo współpraca z licznymi podmiotami w tym wymiarze udaje nam się od lat.    

Jan Sarnowski, członek zarządu KUKE:

SGH jest pierwszą uczelnią wyższą, z którą KUKE, będąca oficjalną agencją kredytów eksportowych, zawarła umowę o tak szerokim zakresie współpracy. Chcemy upowszechniać wśród studentów wiedzę z zakresu handlu międzynarodowego i jego finansowania. Dzięki temu już niedługo znacznie poszerzy się grono specjalistów trade finance, na czym zyska polska gospodarka, wzmacniając swój potencjał eksportowy. Finansowanie handlu, ubezpieczenia eksportu i zagranicznych inwestycji to dynamicznie rosnący segment rynku finansowego, który oferuje ciekawe szanse rozwoju i budowania kariery. KUKE, jako jedyny zakład ubezpieczeń w Polsce, zabezpiecza swoimi polisami obrót handlowy polskich firm z niemal 140 krajami rozwijającymi się. Jesteśmy partnerem biznesów, które planują wejście na rynek Ukrainy, oraz eksporterów szukających dla swoich produktów nowych rynków w Azji, Afryce czy Ameryce Łacińskiej. Eksperci KUKE chcą dzielić się wiedzą i pokazywać jak agencja wsparcia eksportu może praktycznie pomagać polskiemu biznesowi w bezpiecznym rozwoju. Z drugiej strony, liczymy na współpracę z kadrą naukową uczelni oraz ze studentami zainteresowanymi badaniem perspektywicznych rynków. Razem chcemy tworzyć opracowania i raporty, które będą potem wykorzystane przez przedsiębiorców i decydentów w tworzeniu strategii zagranicznej ekspansji czy nawet polityki eksportowej państwa.

Pomagając polskiemu biznesowi w międzynarodowej ekspansji, KUKE współpracuje z krajowymi i zagranicznymi bankami oraz międzynarodowymi instytucjami rozwoju. W 2021 r. został wprowadzony kompleksowy system wsparcia eksportu, którego nowatorskie rozwiązania stawiają KUKE w gronie najbardziej nowoczesnych agencji kredytów eksportowych (ECA). Oferowane instrumenty nie tylko umożliwiają prowadzenie bezpiecznego handlu na rynkach zagranicznych, ale także wspierają krajowe inwestycje eksporterów i zachęcają zagraniczne firmy do lokowania produkcji w Polsce.