Rektorzy uczelni ekonomicznych o dylematach nauki i szkolnictwa wyższego

Rektorzy uczelni ekonomicznych w Polsce

Uczelnie wyższe potrzebują większego wsparcia ze strony państwa i biznesu, żeby budować kapitał społeczny, bez czego gospodarka nie przejdzie na wyższy poziom rozwoju. Raport przygotowany na zlecenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE) pt. „Nauka i szkolnictwo wyższe a rozwój gospodarczy”, dowodzi, że inwestycja w naukę i badania jest wyjątkowo efektywna.

W Polsce występuje bardzo poważna i niepokojąca luka finansowania badań w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych Europy, jak Niemcy czy kraje skandynawskie, ale także w stosunku do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jak Czechy czy Słowenia. W Polsce poziom finansowania badań i nauki winien wzrosnąć do ok. 3% PKB; obecnie jest na poziomie 1,39% PKB; średnia w krajach OECD wynosi ok. 2,5%.

Bez silnej, odpowiedzialnej polityki naukowej państwa nie zniwelujemy luki finansowej. Jeżeli ta luka będzie się pogłębiać, podstawy trwałego rozwoju państwa będą coraz bardziej kruche, a my coraz bardziej będziemy stawać się krajem peryferyjnym.

Raport „Nauka i szkolnictwo wyższe a rozwój gospodarczy”, przygotowany na zlecenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE), jest dostępny online w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej w trybie pełnego dostępu.