DR PRZEMYSŁAW BISKUP
Zakład Unii Europejskiej
Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
Kolegium Gospodarki Światowej SGH

Z wykształcenia jest prawnikiem i politologiem. W SGH pracuje od października 2018 r. Wykładał na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (2006–2017). jego zainteresowania badawcze koncentrują się na relacjach unijno-brytyjskich, brexicie, eurosceptycyzmie i politycznych uwarunkowaniach procesu integracji europejskiej. Jest analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.