DR HAB. PROF. SGH JACEK LIPIEC
Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego,
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Brał udział jako ekspert w pracach Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nad opinią w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc pracy (opinia przygotowana pod kierunkiem prof. Jana Klimka); współtworzył koncepcję ładu przedsiębiorstwa rodzinnego w firmach rodzinnych Roleski (ogłoszona w 2010 r. pod nazwą Konstytucja firmy rodzinnej Roleski) oraz Łapaj (ogłoszona w 2011 r. pod nazwą Statut dziedzictwa rodzinnej Grupy Łapaj).