DR HAB. ANDRZEJ ZYBAŁA, PROF. SGH
Katedra Polityki Publicznej,
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Zdjęcie: rp.pl