SGH częścią United Nations Global Compact

wnętrze oszklonego budynku, w którym jest wiele zieleni; na zewnątrz tez widac wiele zieleni

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie formalnie przystąpiła do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy ONZ działającej na rzecz zrównoważonego biznesu. 

UN Global Compact skupia podmioty współpracujące z ONZ oraz tworzące strategie i działania w oparciu o polityki ONZ, w szczególności w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju i Dziesięć Zasad UNGC dotyczących czterech obszarów: 

  • praw człowieka,
  • standardów pracy,
  • ochrony środowiska,
  • przeciwdziałania korupcji. 

Agenda 2030 – Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ to mapa drogowa i plan globalnych działań na rzecz ludzi, planety i dobrobytu. Wyznaczone w niej cele i zadania stymulują działania w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości i Ziemi: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo. 

Obecność w UNGC to dla SGH wielki zaszczy i zobowiązanie. Aby Agenda 2030 stała się rzeczywistością, szerokie zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju musi przełożyć się na silne zobowiązanie wszystkich zainteresowanych stron do wdrożenia tych globalnych celów.