Prof. Beata Czarnacka-Chrobot ponownie w KN PAN

prof. Beata Czarnacka-Chrobot

Prof. Beata Czarnacka-Chrobot z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 lutego 2019, została powołana do Komitetu Naukoznawstwa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2019–2022.