Dr Katarzyna Sobiech-Grabka w Komitecie Prognoz PAN

Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 19 marca dr Katarzyna Sobiech-Grabka  z Katedry Miasta innowacyjnego SGH została powołana w skład Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN na kadencję 2019-2022.