Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2022 już dostępny online

zdjęcie egzemplarza Raportu SGH i FE; w tle dwa krzesła

Eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentowali 6 września na Forum Ekonomicznym w Karpaczu piątą już edycję Raportu SGH i FE dotyczącego sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Udostępniamy wersję elektroniczną Raportu w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Raport ma umożliwić liderom biznesu, przedstawicielom administracji rządowej, samorządowej i trzeciego sektora efektywniejsze podejmowanie decyzji w czasach ogromnych globalnych zawirowań spowodowanych najpierw pandemią COVID-19, a od lutego 2022 r. wojną na Ukrainie i związanymi z tym kryzysami.

Raport  SGH i FE jest jednym z najważniejszych krajowych opracowań na temat sytuacji gospodarczej i społecznej Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski.

okładka: Raport SGH i FE 2022

okładka: Raport SGH FE 2022