Podsumowanie trzeciego dnia SGH na Forum Ekonomicznym 2020

W ostatnim dniu Forum Ekonomicznego w Karpaczu kontynuowane były rozmowy, debaty i analizy, dotyczące regionu Europy Środkowo-Wschodniej. #StrefaSGH była jedną z najważniejszych merytorycznie części programu.

#StrefaSGH już na stałe wpisała się w organizowane przez Instytut Wschodni Forum Ekonomiczne. To ważne w skali Europy Środkowo-Wschodniej wydarzenie, miejsce spotkań liderów ze świata polityki i biznesu, jest bacznie obserwowane i komentowane przez media. Poruszane tematy i wypracowane rekomendacje stanowią punkt odniesienia dla decyzji społecznych i gospodarcych podejmowanych w całym regionie.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od trzech lat wnosi cenny wkład w organizację Forum Ekonomicznego nie tylko przez wspólnie przygotowany z Instytutem Wschodnim Raport, ale także jako jego partner. Podczas trzech dni Forum, w Strefie SGH odbyło się łącznie 26 sesji tematycznych, gdzie eksperci z SGH występowali prezentowali wyniki swoich badań.

8 września, czyli pierwszego dnia Forum, zaprezentowano trzecią edycję Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, który stał się podstawą do dalszej debaty. Poza poszczególnymi panelami dyskusyjnymi, punktem kulminacyjnym drugiego dnia Forum była uroczysta gala, podczas której wręczona została Nagroda Gospodarcza SGH.

Ostatni dzień upłynął na rozmowach podzielonych na tematyczne sesje, w trakcie których zaproszeni goście poruszali zagadnienia dotyczące opodatkowania przedsiębiorstw, smogu, systemów emerytalnych, a także wsparcia dla start-upów.

Tendencje w polityce podatkowej

Pierwszym punktem programu było wystąpienie prof. Pawła Felisa z Instytutu Finansów SGH, który z Bartoszem Majewskim, dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, opowiadał o tendencjach w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prof. Felis podkreślił, że współcześnie często powtarzającym się błędem jest porównywanie systemów podatkowych na podstawie zestawiania wybranych elementów strukturalnych podatku. Funkcjonujące w regionie systemy podatkowe, związane są, oczywiście poza sytuacją gospodarczą kraju, także z innymi czynnikami, takimi jak m.in. historia i kultura. W każdym z krajów funkcjonują nieco inne systemy podatkowe. Niestety ich cechą wspólną jest to, że są one dalekie od modeli teoretycznie efektywnych.

Załóżmy, że w danym państwie stawka CIT wynosi 10%. W porównaniu z 19% CIT w Polsce to niemal jak raj podatkowy. Ale to jest duże uproszczenie. Jeśli chcemy ocenić stopień fiskalizmu danej gospodarki, to lepszym parametrem byłaby efektywna stawka podatkowa – mówił prof. Felis

Wywiad z laureatem Nagrody Gospodarczej SGH

Ważnym wydarzeniem trzeciego dnia forum był wywiad prof. Piotra Wachowiaka, rektora SGH, z laureatem Nagrody Gospodarczej SGH. W tym roku otrzymał ją Zbigniew Jagiełło, prezes Banku PKO BP. To specjalne wyróżnienie przyznawane jest od 2019 r. osobie, która w sposób szczególny zasłużyła się dla kształtowania przedsiębiorczości i innowacyjności, a tym samym przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu. SGH kształtuje i docenia liderów, a nagroda ta stanowi wyraz uznania i nobilitacji dla laureata. Prezes Zbigniew Jagiełło podczas swojej 10-letniej pracy dla Banku PKO BP sprawił, że stał się on liderem w sektorze bankowości, oraz istotnie wzmocnił pozycję całej Grupy Kapitałowej PKO.

Zawsze zajmowałem się tym samym, ale w różnych wyzwaniach – organizacją pracy ludzi. Motywowaniem, zachęcaniem, łagodzeniem konfliktów. I czy to była grupa w szkole, zespół sportowy czy inne okoliczności, zawsze widziałem, że możemy więcej osiągnąć dzięki współpracy – mówił Zbigniew Jagiełło

Smog obciąża gospodarkę

O lokalnych odpowiedziach na problem smogu w krajach EŚW rozmawiali prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz z Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH z Janem Bolanowskim, redaktorem prowadzącym Fakt Biznes. Problem smogu rozpatrywano z perspektywy skutków ekonomicznych dla uczestników życia gospodarczego. W samej Europie smog obciąża gospodarkę kwotą 4 mld euro rocznie w kosztach opieki zdrowotnej oraz 16 mld euro w kosztach straconego czasu pracy.

Z dużym zainteresowaniem obserwujemy Małopolskę i Kraków. Duże znacznie ma tutaj tzw. efekt bazy, ale postęp jest widoczny i nie musimy z wielką obawą patrzeć na tegoroczny sezon grzewczy – komentuje prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz

Kryzys 2020, jako wyzwanie dla systemów emerytalnych

Następnie, prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor ds. nauki SGH, w rozmowie moderowanej przez Bartosza Majewskiego, dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, przedstawiła wyzwania dla nowych krajów członkowskich UE z Europy Środkowej i Południowej (CSE) związane z systemami emerytalnymi. Ekspertka wskazała na dwa kluczowe czynniki, które będą kształtowały systemy emerytalne w kolejnych dekadach, pogarszającą się sytuację finansów publicznych oraz spadek zatrudnienia. Ponadto zwróciła uwagę że problem stabilności społecznej i gospodarczej pogłębił się w związku z pandemią COVID-19.

Wspólnym wyzwaniem dla regionu EŚW i całej Europy są zmiany demograficzne. Specyfiką naszego regionu jest to, że proces starzenia jest bardzo szybki – mówi prof. Agnieszką Chłoń-Domińczak

 

Powinniśmy pracować dłużej. Niestety w Polsce poszliśmy w drugą stronę i widzimy już tego konsekwencje np. w postaci znacznie niższych emerytur kobiet i w przyszłości jest to ryzyko – dodaje prof. Agnieszką Chłoń-Domińczak

 

Polska, jednym z liderów w Europy Środkowo-Wschodniej w rozwoju systemów wsparcia start-upów

Obrady w Strefie SGH zakończyła debata Pawła Elbanowskiego, dyrektora operacyjnego StethoMe, oraz Kamila Fliga z Centrum Przedsiębiorczośći i Transferu Technologii SGH, prowadzona przez Grzegorza Kowalczyka, dziennikarza Dziennika Gazeta Prawna. Rozmowa skupiała się na działaniach, jakie w ostatnich latach podejmowane były w obszarze systemów wspierających działalność start-upów w poszczególnych krajach EŚW.

Na rynku polskim nie ma takiej obawy, że pandemia i kryzys zmiotą obszar start-upów. Jest dużo funduszy wspieranych m.in. przez @Grupa_PFR, te pieniądze publiczne nie zostały zablokowane i nadal płyną do start-upów – komentuje Paweł Elbanowski COO & Co-Founder SthethoMe

Relacje ze wszystkich sesji Strefy SGH na Forum Ekonomicznym 2020 w Karpaczu dostępne są na naszym kanale w serwisie Youtube.

SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, śledź media społecznościowe: #strefaSGH