Nagroda Gospodarcza SGH przyznana!

9 września, podczas uroczystej gali na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Nagrodę Gospodarczą SGH otrzymał Zbigniew Jagiełło, prezes Banku PKO BP. Pamiątkową statuetkę wręczył laureatowi rektor prof. Piotr Wachowiak.

Jednym z najważniejszych wydarzeń Forum Ekonomicznego, obok prezentacji Raportu, jest wieczorna gala, podczas której ogłaszane jest, między innymi, nazwisko laureata Nagrody Gospodarczej SGH. Uroczystość ta jest wyczekiwana przez uczestników Forum Ekonomicznego i bacznie obserwowana przez większość krajowych mediów.

Nagroda Gospodarcza SGH to wyróżnienie dla osoby, która w sposób szczególny zasłużyła się dla kształtowania przedsiębiorczości i innowacyjności, a tym samym przyczyniła się do rozwoju gospodarczego Polski.

Nagroda Gospodarcza została ustanowiona w 2019 r., a jej pierwszym leaureatem była prezes Grupy Lux Med Anna Rulkiewicz. Prezes Rulkiewicz została wyróżniona za działania, które zapewniły Grupie LUX MED pozycję lidera w branży prywatnych usług medycznych w Polsce.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie docenia liderów, którzy poprzez swoje działania istotnie przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki oraz podnoszenia jakości świadczonych usług w swoim sektorze.

Tegoroczną nagrodę otrzymał Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, za umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej PKO, która obecnie jest liderem rynku finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Nagrodę wręczył laureatowi rektor SGH prof. Piotr Wachowiak.

Prezes Jagiełło kieruje PKO Bankiem Polskim od ponad 10 lat. W tym czasie, w sposób znaczący wzmocnił pozycję banku oraz całej Grupy Kapitałowej PKO oraz sprawił, że PKO Bank Polski jest obecnie niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego.

Lider polskiego sektora bankowego

PKO Bank Polsk jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,46 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego jest wiodącą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Lider bankowości mobilnej

Zbigniew Jagiełło uczynił z Banku lidera bankowości mobilnej, kształtującego w społeczeństwie nawyk mobilnego bankowania: dzięki rozwojowi aplikacji IKO, która na koniec I półrocza 2020 r. miała ponad 4,7 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. IKO, flagowy produkt PKO Banku Polskiego, obecnie już nie stricte aplikacja łącząca funkcje bankowości mobilnej z możliwością dokonywania płatności mobilnych, a platforma wzbogacana o nowe usługi - dwa razy z rzędu (w 2018 i 2019 r.) uznany był za najlepszą aplikację mobilną wśród 100 banków z całego świata w prestiżowym rankingu Retail Banker International, pokonując takich gigantów jak Bank of America, UBS, Lloyds i Barclays.

Technologiczny lider sektora bankowego

Prezes Zbigniew Jagiełło sprawił, że Bank stał się technologicznym liderem sektora bankowego, nadającym ton zmianom na rynku. W 2013 r. na kanwie IKO, z inicjatywy PKO Banku Polskiego, sześć konkurencyjnych banków utworzyło Polski Standard Płatności, operatora systemu BLIK.

PKO Bank Polski jest pierwszym partnerem administracji rządowej. Dzięki zaangażowaniu kompetencji i zasobów banku zostały wypracowane rozwiązania technologiczne do wykorzystania przez sektor bankowy, rewolucjonizujące podejście do rządowych e-usług. Integracja serwisów bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego z systemami administracji publicznej dała początek przenoszeniu istotnych dla obywateli procesów z obiegu papierowego do wersji elektronicznej. Obecnie poprzez bankowość elektroniczną iPKO Bank umożliwia m.in.: złożenie wniosku w programie „Rodzina 500+”, założenie profilu na PUE ZUS, rozliczenie podatku PIT oraz rejestrację firmy w CEIDG, założenie Profilu Zaufanego. W 2018 r. w PKO Banku Polskim miało miejsce pełne wdrożenie rozwiązania opartego na technologii blockchain, które pod względem skali było największym w Europie zastosowaniem technologii blockchain w bankowości.

Nowoczesny, uniwersalny i największy bank w regionie

Dzięki pracy i podejmowanym wysiłkom, PKO Bank Polski wszedł w drugie stulecie swojej działalności jako nowoczesny, uniwersalny, największy w Polsce i regionie bank, doceniany w kraju i za granicą, najcenniejsza spółka na GPW, jedyny polski podmiot, który we wrześniu 2018 r. został zakwalifikowany do grona dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych globalnej agencji FTSE Russell.

Zdobywany przez wiek kapitał wiedzy i doświadczenia stanowi solidny fundament dalszego rozwoju, a także poważne zobowiązanie do ciągłego doskonalenia, by w kolejnych dekadach PKO Bank Polski stawał się jeszcze bardziej nowoczesną i innowacyjną organizacją, służącą kolejnym pokoleniom Polaków, rodzimym przedsiębiorstwom i całej polskiej gospodarce.

Bank przygotowany na dekoniunkturę

Trudniejsze warunki gospodarcze wywołane pandemią COVID-19 przełożyły się na wyniki banku, jednak ten, dzięki m.in. podjętym przez prezesa Jagiełłę decyzjom, z wyprzedzeniem przygotował się na dekoniunkturę. Wysoki poziom odporności banku na negatywne scenariusze makroekonomiczne potwierdzały już wcześniej wyniki europejskich stress-testów z 2018 r., które pokazały, że PKO Bank Polski jest najbezpieczniejszym bankiem w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dzięki temu dynamika jego zysku okazała się lepsza niż w całym sektorze. To pozwoliło mu kontynuować działania związane z digitalizacją kolejnych procesów, ale też podjąć inicjatywy związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz przeciwdziałaniem społeczno-gospodarczym skutkom pandemii.

Rozmowa z laureatem Nagrody Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w czwartek 10 września o 10.00. 

SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, śledź media społecznościowe: #strefaSGH #NagrodaGospodarczaSGH