Z gabinetu rektora SGH: za nami bardzo intensywne trzy miesiące pracy

Przypadła mi w udziale przyjemność napisania pierwszego tekstu do nowo utworzonego działu Gazety SGH, nazwanego przez nas „Z gabinetów władz SGH”. Co tydzień, w każdy piątek w rubryce tej publikowane będą – kolejno – artykuły moje, prorektorów, dziekanów studiów i szkoły doktorskiej oraz kanclerza naszej uczelni. Jestem przekonany, że teksty te będą dobrym źródłem informacji o zadaniach, jakie każdy z nas realizuje oraz o procesach, w których uczestniczymy.

Powołanie pełnomocników

Jedną z pierwszych moich decyzji po objęciu stanowiska Rektora SGH było powołanie pełnomocników na czteroletnie kadencje. Kilku spośród nich działa w nowych obszarach: prof. Waldemar Rogowski zajmuje się parametryzacją dyscyplin naukowych, prof. Krzysztof Falkowski – prawami i obowiązkami studentów i doktorantów, prof. Jakub Brdulak – uczelnianym systemem zarządzania jakością, prof. Adam Śliwiński zajmuje się współpracą z uczelniami zagranicznymi o szczególnym znaczeniu dla SGH, prof. Hanna Godlewska – sprawami równego traktowania, a prof. Marek Bryx – zabytkowym kampusem SGH. Więcej informacji na temat zadań realizowanych prze pełnomocników zamieścimy wkrótce w artykule na łamach internetowego wydania Gazety SGH.

Spotkania z partnerami biznesowymi CEMS

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest jedyną w Polsce uczelnią należącą do CEMS, światowego konsorcjum 32 szkół biznesu i ich partnerów korporacyjnymi. Dzięki współpracy z naszą uczelnią do grona partnerów biznesowych CEMS dołączyły Mastercard i Santander. Podczas mojego pierwszego spotkania z przedstawicielami obu firm omówiliśmy plany współpracy oraz korzyści, jakie przynosi ona obu stronom. 

Warto pamiętać, że dzięki współpracy z Mastercard uruchomiliśmy w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 przedmiot CEMS: FinTech and Commerce Startups with Mastercard – była to już trzecia jego edycja. Z kolei w listopadzie odbył się całodniowy warsztat dla 12 studentów CEMS, zatytułowany Developing and managing a successful payment cards business for the retail bank in Poland. Z kolei za sprawą Santandera w SGH odbyło się tygodniowe intensywne seminarium Block Seminar 2020, a jego temat przewodni brzmiał Digital transformation – more than technology. Gościem specjalnym seminarium był Łukasz Koseski z Santandera, który opowiadał o tym, w jaki sposób Santander Bank Polska podejmuje decyzje inwestycyjne, dotyczące wsparcia działania startupów technologicznych.

Klub Partnerów SGH

Nowoczesna dydaktyka to kluczowy obszar strategii dla SGH. Staram się nawiązywać nowe kontakty z przedstawicielami biznesu, aby wspólnie pracować, między innymi, nad nowoczesnymi programami nauczania, dopasowanymi do potrzeb współczesnego rynku pracy. Chcę, aby nasi studenci i absolwenci mieli jak najbliższy kontakt partnerami SGH, w tym z branżową wiedzą merytoryczną. Dlatego 4 listopada zaprosiłem firmy zrzeszone w Klubie Partnerów SGH do zaangażowania się w kilka uczelnianych projektów, takich jak Okrągły Stół Dydaktyki, Rady Programowe wybranych kierunków studiów, a także do nadsyłania propozycji tematów prac dyplomowych licencjackich i magisterskich zgodnych z profilem biznesowym partnerów oraz ich potrzebami w dziedzinie badań.

W ostatnim czasie do Klubu Partnerów SGH dołączyły dwa przedsiębiorstwa. 8 października w klubie powitaliśmy Grupę LUX MED, największą polską firmę świadczącą usługi medyczne. Jednym z celów naszej współpracy będzie transfer wiedzy, z dużym naciskiem na społeczną odpowiedzialność biznesu.

Grupa LUX MED w gronie partnerów SGH. Od lewej prezes Anna Rulkiewicz oraz rektor SGH Piotr Wachowiak/ Fot. Marcin Flis

Z kolei 28 października do klubu dołączyły Makarony Polskie, jeden z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się producentów makaronu w Polsce. Firma działa na rynku nieprzerwanie od 1998 r., a od 2007 r. jej akcje są notowane są na GPW. Chcę przy tym podkreślić fakt, że prezes Makaronów Polskich, Zenon Daniłowski, jest absolwentem naszej uczelni.

Firma Makarony Polskie w Klubie Partnerów SGH. Od lewej prorektor ds. rozwoju, prof. Roman Sobiecki, prezes Zenon Daniłowski, dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem Tomasz Misiak oraz rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak/ Fot. Marcin Flis

Współpraca z PAIH oraz FOB

30 listopada Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie i Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie dorobku naukowego uczelni oraz doświadczeń rynkowych agencji. Zgodnie z zapisami dokumentu SGH będzie prowadziła badania i analizy dotyczące, między innymi koniunktury i analizy rynków zagranicznych, planowania i oceny działań marketingowych na rynkach zagranicznych oraz analizy atrakcyjności inwestycyjnej polskich jednostek samorządu terytorialnego. Współpraca będzie obejmowała również współorganizację konferencji i webinariów. Z kolei do zadań PAIH będzie należała promocja współpracy nauki i biznesu oraz wspomaganie transferu wiedzy, przede wszystkim poprzez organizowanie wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych dla przedsiębiorców, łączenie działalności biznesowej i naukowej, wspieranie transferu wiedzy do biznesu. Agencja ma również opracować wspólnie z SGH programy studiów oraz tematy prac magisterskich odpowiadających potrzebom biznesu.

Podpisanie porozumienia o współpracy SGH i PAIH. Od lewej rektor SGH Piotr Wachowiak oraz prezes PAIH Grażyna Ciurzyńska/ Fot. PAIH

Wcześniej, 5 października, podczas VIII Targów CSR, w imieniu SGH podpisałem z Forum Odpowiedzialnego Biznesu umowę o współpracy. Razem z FOB będziemy realizowali wspólne badania i projekty, a także inicjatywy edukacyjne związane z promocją idei zrównoważonego rozwoju. 

Podpisanie umowy z FOB. Od lewej prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marzena Strzelczak oraz rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak/ Fot. SGH

Nowa przestrzeń do pracy wspólnej

Pandemia nadal trwa, uniemożliwiając nam wszystkim powrót do zajęć na uczelni. Jednak czynimy przygotowania do tego wspaniałego dnia, w którym znów spotkamy się w murach naszej Alma Mater. Wiemy, jak bardzo naszej wspólnocie akademickiej potrzebne jest przyjazne środowisko pracy. Dlatego zaprosiliśmy firmę Accenture, należącą do Klubu Partnerów SGH, aby zorganizowała w naszej uczelni nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń do pracy wspólnej. 

 

Fragment przestrzeni coworkingowej w Bibliotece SGH/ Fot. Accenture

Na blisko 180 mkw. wygospodarowanych w uczelnianej bibliotece przygotowaliśmy wspólnie z Accenture wielofunkcyjną przestrzeń do pracy grupowej oraz indywidualnej, a także do organizowania różnego rodzaju wydarzeń. Chcieliśmy, aby przestrzeń jak najbardziej przypominała warunki pracy w siedzibach wiodących firm technologicznych. Mam nadzieję, że żywa, nowoczesna estetyka połączona z zabytkowymi wnętrzami naszej biblioteki spotka się uznaniem ze strony jej użytkowników.

Z sympatią,

prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH.