Czwartkowe Forum SGH: Jak chronić wartość intelektualną przedsiębiorstwa?

Czy Polska ma szansę wreszcie zaistnieć na światowej mapie innowacyjności? Co zrobić, aby krajowe przedsiębiorstwa częściej chroniły swoją własność intelektualną? Czy warto patentować nowe odkrycia, czy też lepiej dzielić się nimi z innymi przedsiębiorcami? Między innymi o tych kwestiach rozmawiali w cyklu Czwartkowe Forum SGH Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP, oraz dr Mariusz Strojny, pełnomocnik rektora SGH ds. transferu technologii, adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością SGH.

W ostatnich latach innowacyjność stała się jednym z kluczowych zagadnień gospodarczych, w znaczący sposób determinującym konkurencyjność przedsiębiorstw. Krajowe przedsiębiorstwa wciąż należą do grupy „wiecznie doganiających”, skupiającej przedsiębiorstwa z krajów, które wykazują innowacyjność znacznie poniżej średniej dla całej Unii Europejskiej. 

– Jeśli chodzi o zgłoszenia wynalazków, zwłaszcza w takich branżach, które są nasycone nowoczesnymi technologiami, tj. elektronika użytkowa, informatyka, telekomunikacja, jest ich nadal w Polsce bardzo mało – mówił podczas debaty dr Mariusz Strojny.

Przykładem, który dobrze obrazuje tę różnicę, może być niemiecka firma Siemens zgłaszająca corocznie do Europejskiego Urzędu Patentowego ponad 2 tysiące wynalazków. Łącznie tych zgłoszeń ma około 10 tysięcy. To więcej niż wszystkie polskie firmy razem wzięte. To niestety pokazuje przepaść, jaka jest wciąż między Polską a innymi, bardziej rozwiniętymi krajami.

Tymczasem poza naszymi granicami trwa walka o pozycję globalnego lidera innowacji. Chiny w coraz większym stopniu wpływają światowy rynek innowacji, zagrażając pozycji Stanów Zjednoczonych i Europy. 

– Już w tej chwili ponad 80% światowej literatury patentowej to dokumentacja pisana w językach azjatyckich. Są to nie tylko Chiny, ale też Korea i Japonia. To pokazuje, gdzie są obecnie źródła innowacji oraz najlepsze strategie ohrony własności intelektualnej – mówiła Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP.

 

W tej sytuacji zasadnicze staje się pytanie o to, gdzie w tej układance jest miejsce Polski. Dr Mariusz Strojny:

– Rzeczywiście jest tak, że Chiny dążą do zmonopolizowania rynku własności przemysłowej. Jeżeli chodzi o wynalazki, to aż 43 % zgłoszeń to są Chiny.W przypadku wzorów użytkowych, czyli takich słabszych patentów, jest to aż 97%. Ta przewaga Chin nad pozostałymi krajami może się zwiększać. Rodzi to pewne ryzyka, ale też możliwości. Z punktu widzenia stosunkowo niewielkiego kraju, jakim jest Polska – w porównaniu z potencjałem USA czy Chin – nie powinniśmy się jednak tego tak bardzo obawiać. Powinniśmy nakłaniać polskich przedsiębiorców do nawiązywania aktywnej współpracy z Chinami, z prężnymi ośrodkami innowacyjnymi i stać się ich naturalnym partnerem.

Po spotkaniu goście odpowiedzieli na kluczowe pytania z omawianego tematu. Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi.

Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP

Dr Mariusz Strojny, pełnomocnik rektora SGH ds. transferu technologii, adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością SGH