DR RAFAŁ TOWALSKI
Zakład Socjologii Ekonomicznej
Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH