KAROL RADZIK
Absolwent SGH
Uczestnik Rejsu Niepodległości na trasie Kapsztad – Singapur