DR HAB. JANA PIERIEGUD, PROF. SGH
Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

Niezależna ekspertka wielu instytucji i agencji wykonawczych ds. innowacji i badań: NCBR, NCN, FFG (Austria), Komisji Europejskiej (DG RTD, INEA, DG Regio). Autorka artykułów oraz współredaktorka serii monografii poświęconych przyszłości sektorów infrastrukturalnych i nowych koncepcji mobilności: Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych (2019), Mobilność w aglomeracjach przyszłości (2018), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (2016).