DR HAB. GRZEGORZ SZULCZEWSKI, PROF. SGH
Zakład Filozofii
Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH