DR HAB. EMIL ŚLĄZAK, PROF. SGH
Zakład Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej
Instytut Bankowości
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH