DR CARLOS LENCZEWSKI MARTINS,
adiunkt w Zakładzie Spekulacji i Inwestycji na Rynkach Finansowych,
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych,
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

Dr Carlos Jorge Lenczewski Martins ukończył studia magisterskie w 2004 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której uzyskał również stopień doktora nauk ekonomicznych w 2006 r.
Od ponad 13 lat związany jest z rynkiem kapitałowym i nadzorem nad rynkiem finansowym, w których pracował jako dyrektora audytu wewnętrznego domu maklerskiego oraz jako specjalista w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Tutaj objął m.in. stanowisko wiceprzewodniczącego międzyinstytucjonalnego zespołu roboczego ds. stabilności sektora finansowego komitetu ds. wprowadzenia Euro w Rzeczpospolitej Polskiej. Brał też udział w licznych spotkaniach z międzynarodowymi instytucjami jak EBC, IMF czy Bank Światowy.
Od wielu lat skupia się w zagadnieniach handlu algorytmicznego i o wysokiej częstotliwości, wynikiem czego jest pierwsza w Polsce książka na temat handlu o wysokiej częstotliwości – nominowana jako publikacja roku w FxCuffs 2018.
Autor licznych publikacji m.in. w Europejskim Uniwersytecie Skt. Petersburgu, „Journal of Trading”, Bank i Kredyt czy zeszytach Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.