Zasoby on-line SGH – alternatywa dla tradycyjnych publikacji

W okresie, kiedy nie ma możliwości wypożyczenia tradycyjnych książek polecamy korzystanie z bogatych zasobów on-line, oferowanych przez Bibliotekę SGH. Dostępne przez internet są m.in. krajowe i zagraniczne czasopisma, książki i bazy, które umożliwiają i ułatwiają pracę naukową z dowolnego miejsca.

Obecna sytuacja, związana z podejmowaniem działań  na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, jest czasem trudnym dla nas wszystkich, w tym również dla całej społeczności akademickiej.

Zawieszone zajęcia i konsultacje, a także mocno ograniczony dostęp do budynków uczelni, w tym uniwersyteckich bibliotek, zdezorganizował aktywność naukową większości studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Dla naszego bezpieczeństwa odwołano wszystkie seminaria i konferencje, a także inne spotkania powyżej 50 osób. Utrudnione zostały warunki do dyskusji i swobodnej wymiany myśli naukowej na większym  forum, a przynajmniej w tej tradycyjnej i bezpośredniej formie.

Dużym ograniczeniem okazuje się także brak możliwości skorzystania z wypożyczalni i czytelni w bibliotece SGH. Czy to oznacza, że nic nie możemy zrobić? Czy czas ten musi pozostać całkowicie bezproduktywny? Otóż nie. Z pomocą przychodzą zasoby on-line naszej biblioteki.

Na stronie internetowej https://www.sgh.waw.pl/uczelnia/biblioteka można znaleźć wyszukiwarkę czasopism naukowych, książek oraz baz zagranicznych. Zdecydowana większość wyszczególnionych pomocy naukowych dostępna jest w wersji elektronicznej, po zalogowaniu się przez VPN. Portal dostępny jest w dwóch językach - polskim oraz angielskim.

W przypadku czasopism, wyszukiwarka pozwala odnaleźć wybrany periodyk według wpisanego tytułu, słowa kluczowego lub numeru ISSN. Można również sprawdzić dostępne czasopisma według wybranego obszaru tematycznego. Wszystkie tytuły uporządkowane są alfabetycznie, co zdecydowanie ułatwia korzystanie z dostępnych zasobów.

Poza czasopismami, biblioteka SGH zachęca do korzystania z bogatego źródła książek elektronicznych. Zakres wyszukiwania obejmuje wszystkie e-booki  dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Przeglądać można 77 497 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004-2018, 2515 e-książek wydanych przez Elseviera w latach 2011-2015 oraz 2449 e-książek wydanych przez Wileya w roku 2009 i 2015. Wyszukiwarka pozwala wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 poddziedzin.
W trakcie pracy konieczny jest wybór dziedziny, która nas interesuje.

 

W prowadzeniu badań naukowych pomagają także dostępne bazy naukowe krajowe i zagraniczne. Dla ułatwienia, one również zostały uporządkowane alfabetycznie. Dodatkowo, przy każdej bazie znajduje się informacja o jej rodzaju np. czy jest to baza statystyczna, pełnotekstowa czy bibliometryczna. Bardzo cenny jest zamieszczony, szczegółowy opis informacji zebranych w danej bazie, który pozwala szybko zweryfikować, czy odszukamy tam potrzebne dane. Warto zwrócić uwagę, że część z baz znajduje się w wolnym dostępie, a część jest dostępna tylko po zalogowaniu. Z niektórych baz można skorzystać jedynie w Oddziale Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej, po zalogowaniu przez bibliotekarza. Wszystkie informacje zebrane zostały w tabeli, dzięki temu są przejrzyste i przyjazne dla użytkowników.
 

 

Spośród polskich baz szczególnie polecamy bazę Ibuk Libra, zawierającą 76 tytułów książek rekomendowanych przez wykładowców SGH  https://biblioteka.sgh.waw.pl/pl/bazy/Strony/IBUK-Libra.aspx oraz bazę BazEkon, która, między innymi, zawiera pełne teksty publikacji z wybranych czasopism ekonomicznych, w tym czasopism wydawanych w SGH https://bazekon.uek.krakow.pl/.

Poza wymienionymi wyżej zasobami on-line naszej biblioteki, poszukując ciekawych i wartościowych źródeł warto też skorzystać z Cyfrowego Otwartego Repozytorium COR Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Umieszczone tam w formie Open Access publikacje naukowe pracowników i współpracowników SGH oraz wybrane prace doktorskie i magisterskie mogą być doskonałą inspiracją i pomocą do dalszej pracy. Udostępnione dokumenty są łatwe do odnalezienia, poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej, np. przez Google Scholar. Ułatwia to odszukanie materiałów w sieci i wpływa na cytowalność i indeks Hirscha.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że znaczna część z wydawanych przez Oficynę Wydawniczą SGH czasopism naukowych znajduje się w otwartym dostępie, poprzez wprowadzony w 2019 r  Open Journal Systems. Platforma ta pozwala nie tylko na swobodne korzystanie z publikacji naukowych, ale także daje autorom możliwość przesyłania propozycji nowych artykułów. Dodatkowo za pośrednictwem OJS można zgłosić chęć współpracy z wybraną redakcją w charakterze recenzenta. Strona prowadzona jest w języku polskim oraz angielskim, co przyczynia się do upowszechniania i umiędzynarodowienia naszych czasopism.

Bazy krajowe i zagraniczne

Książki elektroniczne

Wyszukiwarka czasopism

Cyfrowe Otwarte Repozytorium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Open Journal Systems