SGH na festiwalu

Jaki wpływ na PKB ma mgła? Czy jedząc jabłka, pomagamy państwu? Czy Instagram lub Facebook mogą zapewnić nam popularność?

Na te i wiele innych pytań poszukiwano odpowiedzi w czasie XXI Festiwalu Nauki, który odbył się 25–29 września w murach SGH. Uczestnikami wydarzeń festiwalowych były dzieci i młodzież ze szkół podstawowych (od IV klasy) i gimnazjalnych z Warszawy i okolic. Tegoroczny gospodarz festiwalu – Dział Nauki SGH, którego działania koordynowała dr Irmina Cisek-Cicirko, kierownik tej uczelnianej jednostki – przygotował dla gości wiele ciekawych spotkań ujętych w formule lekcji festiwalowych (dla grup zorganizowanych) i spotkań klubowych (wykłady otwarte). Tematyka lekcji i spotkań klubowych była bardzo zróżnicowana i zarazem oryginalna, co przełożyło się na sporą frekwencję. Spośród nietuzinkowych zagadnień poruszanych na lekcjach festiwalowych warto wymienić np.: historię pieniędzy – od barteru do bitcoina (mgr Bartosz Majewski), ciekawe historie opuszczonych budynków (dr Aleksandra Jadach-Sepioło), sposoby na radzenie sobie ze stresem (dr hab. Agnieszka Wojtczuk- -Turek) czy dlaczego warto być kreatywnym (mgr Katarzyna Obłąkowska-Kubiak). Szczególnie warto wspomnieć o zajęciach dla grupy niepełnosprawnej młodzieży (mgr Teresa Długosz): prowadzono je z wykorzystaniem nowoczesnych technologii typu VR i AR. Uczestnicy lekcji festiwalowej poznali tajemniczo brzmiące skróty VR (wirtualna rzeczywistość) i AR (rozszerzona rzeczywistość), historię nowoczesnych technologii i ich zastosowanie. Młodzi uczestnicy tej lekcji aktywnie włączyli się w warsztaty.

Oryginalne i atrakcyjne dla odwiedzających XXI Festiwal Nauki okazały się też tematy spotkań klubowych przeznaczonych dla uczestników w każdym wieku. Wspólnie z wykładowcami dyskutowano np. o tym, czy i jak płeć biologiczna determinuje nasze zachowania i wybory życiowe związane z edukacją i pracą zawodową (dr hab. Ewa Lisowska), czy można wykorzenić radykalizm (dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska), jak za pomocą i w granicach prawa można wpływać na wynik demokratycznych wyborów w taki sposób, by minimalizować wolę wyborców (dr Jan Misiuna) albo czy można żyć bez ubezpieczeń (dr Renata Pajewska-Kwaśny). Klubowicze mieli okazję zapoznać się z tajnikami negocjacji (dr hab. Sławomir Winch), wystąpień publicznych (dr Lidia Jabłonowska) czy zastanowić się nad cechami osób przedsiębiorczych (mgr Albert Tomaszewski).

Bohaterami XXI Festiwalu Nauki byli nie tylko jego uczestnicy, ale również wykładowcy, a wśród nich zarówno nauczyciele akademiccy, jak i doktoranci. Wszyscy okazali zaangażowanie i włożyli wiele pracy w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć oraz poświęcili swój wolny czas (zajęcia były prowadzone jako praca wolontariacka), by zainteresować jak największą publiczność.

XXI Festiwal Nauki w SGH dobiegł końca. Pora na wyciągnięcie wniosków, a te są proste: zapotrzebowanie na wiedzę ekonomiczną jest bardzo duże. To kierunek, w jakim jako uczelnia powinniśmy nieustannie podążać. Trzeba stwarzać warunki, aby wiedza była jeszcze bardziej dostępna. XXI Festiwal Nauki szczególnie licznie zgromadził dzieci i młodzież, co jest bardzo optymistycznym sygnałem. To bowiem dzisiejsi uczestnicy takich wydarzeń jak festiwale nauki już za parę lat wypełnią aule i sale wykładowe SGH.

Dla młodzieży szkolnej przygotowano specjalne lekcje festiwalowe.

Pełna lista lekcji festiwalowych i spotkań klubowych oraz pracowników, którzy prowadzili zajęcia podczas tegorocznego Festiwalu Nauki w SGH, dostępna jest w zakładce Popularyzacja nauki na stronie Działu Nauki: www.sgh.waw.pl/dna

Więcej informacji: www.festiwalnauki.edu.pl

Zajęcia dla grupy niepełnosprawnej młodzieży prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.