Wydarzenia

Contemporary Social and Economic Problems. Legacy of John Paul II (Współczesne problemy społeczne i ekonomiczne w świetle myśli Jana Pawła II)

Data wydarzenia:

3.12.2020 - 9:00 13:00

Konferencja (webinarium) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy społecznych, ekonomicznych i etycznych problemów współczesności z uwzględnieniem dziedzictwa myśli Jana Pawła II oraz następców: Benedykta XVI i Franciszka. Wśród referentów i uczestników webinarium wymienić należy prof. Stefano Zamagniego (doradca ekonomiczny Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, emerytowany profesor ekonomii Uniwersytetu w Bolonii), prof. Simona Beretta (ASERI w Mediolanie), prof. Helen Alford (Papieska Akademia Nauk Społecznych), prof. Paul Dembiński (doktor honoris causa SGH), prof. Łukasz Hardt (WNE Uniwersytetu Warszawskiego i Rada Polityki Pieniężnej), prof. Michał Łuczewski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), prof. Aleksander Sulejewicz (Kolegium Gospodarki Światowej SGH), o. dr Maciej Zięba (dominikanin), prof. Tomasz Grosse (Uniwersytet Warszawski oraz Centrum Europejskie w Natolinie), prof. Zbigniew Krysiak (SGH), dr Michał Drozdek (Global Compact Poland), prof. Damian Guzek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. Aneta Gawkowska (Uniwersytet Warszawski), prof. Anna Horodecka (SGH), dr Maria Rogaczewska. Prowadzenie: dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH.
 
Ramowy program (możliwe drobne zmiany):

  • 3 grudnia 2020 (czwartek; link). 

9.30 otwarcie (prof. Jacek Prokop, prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą, prof. Mariusz Próchniak, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH, prof. SGH dr hab. Tomasz Dołęgowski (Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej KGŚ SGH),

9.45–11.00 – sesja 1
prof. Stefano Zamagni: „Humanistic management in the light of John Paul II teaching and testimony: an agenda for the post-Covid era”
prof. Helen Alford: „What makes a business and economy good? Reflections from Popes John Paul II, Benedict XVI and Francis”
prof. Simona Beretta: „The concept of the Integral Development”
 
11.30–13.00 – sesja 2
Panel Discussion: „Current global problems and the Legacy of John Paul II”– prof. Paul Dembinski, prof. Michał Łuczewski, prof. Aneta Gawkowska, prof. Tomasz Dołęgowski 

discussion

  • 4 grudnia 2020 (piątek; link)

9.30–11.00 – sesja 1 (in English) „The court of dialogue” 
prof. Tomasz Grosse: „John Paul II and European Integration”
prof. Damian Guzek: „Media vs. selected social, economic, ethical and religious issues”
dr Maria Rogaczewska: „New concepts in Catholic Social Teaching”
 
11.15– 15.00 – sesja 2 (język polski) „Dziedziniec dialogu” 
prof. Łukasz Hardt: „Ekonomia jako dramat”
o. Maciej Zięba: „Pontyfikat na czasy zamętu”
prof. Aleksander Sulejewicz: „Dialog światopoglądów u Tadeusza L. Płużańskiego” 
 
13.10– 15.30 – debata panelowa „wobec przyszłości” prof. Zbigniew Krysiak, prof. Tomasz Dołęgowski, dr Michał Drozdek, prof. Anna Horodecka.

Lokalizacja:
MS Teams; YouTube
Organizator:
Kolegium Gospodarki Światowej SGH