Inauguracja 2018: Vivat Academia, vivant Professores!

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.

Już po raz 113. w historii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został zainaugurowany rok akademicki.

Tradycyjnie w Auli Głównej zebrali się studenci, doktoranci – przede wszystkim immatrykulowani słuchacze pierwszego roku – pracownicy, partnerzy i przyjaciele SGH, w tym rektorzy innych uczelni, parlamentarzyści, samorządowcy, ambasadorowie oraz przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z uczelnią.

Prof. Marek Rocki: Wykorzystamy szansę nowego prawa

Jego Magnificencja Rektor SGH prof. dr hab. Marek Rocki pogratulował nowo przyjętym studentom pierwszej ważnej, świadomej decyzji w dorosłym życiu, jaką był wybór dobrych studiów. Poinformował zebranych o ważnych dla uczelni wydarzeniach: przyznaniu dwóch istotnych wyróżnień – Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla studiów na kierunku finanse i rachunkowość oraz logo HR Excellence in Research nadawanego przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrożyły strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych. Ogłosił także, że jeden z liderów branży technologicznej (firma Samsung) przystąpił do Klubu Partnerów SGH.

W swoim przemówieniu rektor zarysował kierunek zmian związanych z reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki: – Jesteśmy przygotowani dzięki dobrym decyzjom podjętym w latach 90 – powiedział. – Wykorzystamy szansę nowego prawa, zachowując dotychczasową strukturę kolegiów. Prof. Rocki zapowiedział też utworzenie jednej szkoły doktorskiej.

Życzenia na nowy rok akademicki

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zawierający słowa uznania dla pozycji SGH, odczytał sekretarz stanu Adam Kwiatkowski. „Tegoroczna inauguracja ma charakter szczególny, gdyż odbywa się w wyjątkowym czasie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości – napisał Andrzej Duda. – Przed stu laty odrodziła się wolna Polska, a wraz z nią odrodziła się również Rzeczpospolita Akademicka”.

Minister Kwiatkowski wręczył pracownikom uczelni odznaczenia państwowe.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz swoje wystąpienie kierowała głównie do studentów, podkreślając, że to od nich zależy kształt przyszłej Rzeczypospolitej. Przed studentami bowiem najciekawsze lata rozwoju i zdobywania wiedzy, nie tylko od wykładowców, ale także w toku wzajemnych dyskusji i inspiracji: – Kroczycie w cieniu Akademosa, a to zobowiązuje do dążenia do prawdy – podkreśliła. Minister Emilewicz doceniła rolę SGH dla rozwoju polskiej gospodarki: – Dzięki takim uczelniom jak SGH udaje się przyciągnąć do Polski inwestorów zainteresowanych kapitałem ludzkim. Mówiła także, że bogata tradycja polskiej szkoły ekonomicznej inspiruje do odważnego kształtowania nowoczesnej gospodarki na fali 4. rewolucji przemysłowej.

List wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina przypominający założenia reformy szkolnictwa wyższego, w tym przekonanie, że wraz ze zmianami systemowymi musi wzrosnąć finansowanie nauki, przeczytał poseł Zbigniew Gryglas. „[…] życząc Państwu owocnego roku akademickiego, wielu sukcesów, intensywnego rozwoju, odważnego odkrywania nowych, fascynujących horyzontów oraz entuzjazmu w realizacji marzeń osobistych i zawodowych, pragnę poinformować, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzyma obligacje skarbowe na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 822 000 zł” – napisał wicepremier Gowin.

W imieniu Klubu Partnerów SGH nowego roku akademickiego pełnego innowacji życzył Wojciech Haase z Banku Millennium.

Przed immatrykulacją prorektor ds. nauki i zarządzania prof. Piotr Wachowiak poprosił troje doktorów SGH – dr Mikołaja Szadkowskiego, dr Barbarę Grabiwodę i dr Małgorzatę Korczak – o odebranie z rąk rektora nagród w I edycji konkursu na prace doktorskie.

Immatrykulacja studentów i doktorantów

Kulminacją uroczystości była jak co roku immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku, którą poprowadzili wspólnie rektor oraz prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztof Kozłowski i prorektor ds. nauki i zarządzania prof. Piotr Wachowiak. W ich imieniu wyrazy wdzięczności za dołączenie do wspólnoty akademickiej i nadzieję na przyszłość wyrazili przedstawiciele samorządów studenckiego i doktoranckiego: Michał Kulbacki oraz mgr Magdalena Kołton.

– Działalność studencka jest integralną częścią studiów, a możliwości działania na naszej uczelni są praktycznie nieograniczone – powiedział Michał Kulbacki. – Możecie realizować się w projektach Samorządu Studentów, zmieniać SGH na lepsze poprzez pracę w samorządowych komisjach, działać w organizacjach studenckich i kołach naukowych, tworzyć uczelniane media czy występować w zespołach sportowych i artystycznych. Wybierajcie mądrze i, co najważniejsze, róbcie to w zgodzie ze sobą, a na pewno odniesiecie sukces.

Listy gratulacyjne z okazji 50-lecia immatrykulacji wręczył absolwentom prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. Jacek Prokop.

Po wykładzie inauguracyjnym na temat polityki monetarnej Eugeniusza Kwiatkowskiego, który wygłosił dr Jakub Skiba, prorektor ds. współpracy z otoczeniem prof. Hanna Godlewska-Majkowska wręczyła nagrody zwycięzcom w konkursie Żagle Biznesu dla młodych przedsiębiorców wywodzących się ze środowiska SGH.

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego wręczone zostały odznaczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Listy Gratulacyjne JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczeni zostali następujący nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

– dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH

– dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH

– dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

– dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH

– dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

– dr hab. Marcin Krawczyk, prof. SGH

– dr hab. Jacek Luszniewicz, prof. SGH

– dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias, prof. SGH

– dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH

– dr Dariusz Malinowski

– dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

– mgr Joanna Szegidewicz

– mgr Piotr Czajka

50-lecie immatrykulacji

JM Rektor prof. Marek Rocki podziękował absolwentom SGH immatrykulowanym 50 lat temu za ich wkład w sukces uczelni. Listy gratulacyjne otrzymali:

– prof. Feliks Grądalski

– prof. Mirosława Janoś-Kresło

– prof. Kazimierz Kuciński

– prof. Maria Lissowska

– prof. Elżbieta Marciszewska

– prof. Alicja Ryszkiewicz

– prof. Jacek Szlachta

– dr Izabela Bergel

– dr Janusz Kurowski

Nagrody JM Rektora SGH w konkursie na najlepszą pracę doktorską otrzymali:

dr Mikołaj Szadkowski, za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie finanse pt. „Koncepcja senioratu a gospodarka finansowa banku centralnego” przygotowaną pod kierunkiem prof. Zbigniewa Polańskiego

dr Barbara Grabiwoda, za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu pt. „Wykorzystanie technologii mobilnych w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez przedstawicieli pokolenia Z na rynku polskim” przygotowaną pod kierunkiem prof. Bogdana Mroza

dr Małgorzata Korczyk, wyróżnienie w dyscyplinie ekonomia za pracę pt. „Wpływ prawa rynków Saya na rozwój myśli ekonomicznej” przygotowaną pod kierunkiem prof. Ryszarda Bartkowiaka

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:

Złoty Krzyż Zasługi

– prof. dr hab. Tomasz Andrzej Gołębiowski

Srebrny Krzyż Zasługi

– dr hab. Tomasz Paweł Dołęgowski, prof. SGH

– prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło

– prof. dr hab. Anna Karmańska

– dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, prof. SGH

Brązowy Krzyż Zasługi

– dr hab. Tomasz Jan Cicirko, prof. SGH

– dr hab. Paweł Tomasz Felis, prof. SGH

– dr Sylwester Gregorczyk

– dr hab. Zbigniew Wiesław Grzymała, prof. SGH

– dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH

– dr hab. Kamil Krzysztof Liberadzki

– dr hab. Marcin Melchior Liberadzki, prof. SGH

– dr Piotr Wojciech Maszczyk

– dr Wioletta Barbara Mierzejewska

– prof. dr hab. Jacek Miroński

– dr hab. Sylwia Małgorzata Morawska, prof. SGH

– mgr Jolanta Nikścin

– dr hab. Teresa Pakulska, prof. SGH

– dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH

– dr hab. Grażyna Zofia Wojtkowska-Łodej, prof. SGH

– dr hab. Paweł Zbigniew Wyrozębski, prof. SGH

– dr Marta Joanna Ziółkowska

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

– mgr Grażyna Bożena Brodowicz

– Aldona Małgorzata Chromińska

– Mirosława Michalina Drabek

– mgr Anna Bożenna Kamińska

– Elżbieta Maria Nowakowska

– mgr inż. Alicja Ogłoblin

– Leszek Skowroński

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

– Bożena Gruca

– mgr Maciej Stanisław Rysiński

– mgr inż. Ewa Wojdak

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

– inż. Piotr Władysław Gęca

– dr Katarzyna Mikołajczyk

galeria zdjęć

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019